- Jeg savner overblik

Arrestforvarer Jørgen Sørensen bedømmer retsreformen.

Arrestforvarer Jørgen Sørensen er i dag glad for retsreformen, men kunne godt have tænkt sig, at tingene var samlet eet sted. Foto: Peter Broen

Arrestforvarer Jørgen Sørensen er i dag glad for retsreformen, men kunne godt have tænkt sig, at tingene var samlet eet sted. Foto: Peter Broen

- Man kunne godt have snakket mere sammen i ministeriet, da man lavede retsreformen ... for det ville have været praktisk, hvis retsbygning, politi og arresthus havde ligget under samme tag. Det ville have sparet især politiet meget tid i transport med indsatte, der skal til og fra retten, hvis det hele havde været samlet. Det siger arrestforvarer Jørgen Sørensen, der sidder i Hjørrings midtby, hvor arresthuset ligger. - Generelt godt tilfreds Når det er sagt og skrevet, slår Jørgen Sørensen dog fast, at han er godt tilfreds med retsreformen. - Jeg tror ikke, at Hjørring havde haft et arresthus, hvis det ikke havde været for retsreformen. Huset var nedslidt og trængte voldsomt til en renovering, og uden reformen var det nok ikke sket, siger han. Umiddelbart efter retsreformen lukkede Hjørring Arrest i en længere periode, hvor bygningen og cellerne blev gennemgribende renoveret. 13 stillinger blev i Hjørring I dag har Hjørring et moderniseret arresthus med 22 celler, der altid er fyldt - og ind i mellem med mere end én indsat per celle. 90 pct. af de indsatte er varetægtsfængslede, altså personer, der afventer politiets efterforskning og en eventuel dom. De kan sidde fra få uger til op mod et år - især hvis de anker deres dom. Der er ansat 13 fængselsbetjente og funktionærer til at passe de indsatte, hvilket er uændret fra før reformen.