Aalborg

Jeg står over

LÆGEUDDANNELSE:Jeg er fra flere sider blevet spurgt, hvorfor jeg er fraværende i debatten i NORDJYSKE Medier om en lægeuddannelse ved AAU. Forklaringen er den enkle, at AAU’s lægeuddannelse lige nu er til godkendelse i Akkrediteringsrådet, der skal give en uafhængig faglig bedømmelse af, om uddannelsen opfylder de krav, der stilles til en dansk universitetsuddannelse. Denne bedømmelse omfatter bl.a. det faglige niveau, forsknings-baseringen, behovet for uddannelsen samt studiemiljøet. Denne bedømmelse skulle gerne medvirke til en nøgtern, faglig vurdering, uafhængig af den offentlige debat, og alle de forskellige mere eller mindre skjulte dagsordener, der indgår i denne. På denne baggrund har jeg valgt at holde mig ude af debatten, til Akkrediteringsrådet er kommet med sin bedømmelse af uddannelsen. Derefter skal jeg nok vende tilbage – ikke mindst i NORDJYSKE's spalter.