Skagen

Jeg synes valget er let

KULTURHUS:Jeg synes, det er dejligt at læse, at lokalredaktøren fra Skagen synes, vi skal bruge en ordentlig og sober tone i læserbreve/- kommentarer i NORDJYSKE MEDIER, så husk det selv Palle W! Jeg mener, der skal lidt fakta ind i diskussionen omkring Kulturhusets størrelse og placering. Jeg møder dagligt en del folk rundt om i byen og på havnen, der siger: - I kan prøve på at bruge så mange millioner på et kulturpalads til kulturpingerne her i byen. Det er godt nok "kun" smede, vodbindere, elektrikere og folk på fabrikkerne, men et eller andet sted er det jo også deres by og skattepenge, der er i spil. Set fra mit synspunkt, er det et nyt bibliotek, der er brug for. Kunne det så kombineres med et kulturhus/- multisal/biograf, ville det være en fin løsning, men at man køber det sammen med, at vi desværre har måttet lukke en gammel ned- slidt og ikke tidssvarende skole, er forfejlet. Begynder man så at regne økonomi ind i det, går det helt galt. Det, som byrådet er enig om er, at vi skal bruge ca. 3000 kvadratmeter til bibliotek og multisal. Sådan et nybygget hus koster ca. 15 millioner kr. netto. Bruger man 3000 kvadratmeter af Kappelborgskolen, koster det 45 millioner netto. Der er nogle, der har foreslået at bruge hele Kappelborgskolen (4600 kvadratmeter), så vil det koste minimum 60 millioner kr., men det er der da heller ikke nogen af byrådsmedlemmerne der taler for. De har i hvert fald stemt for 3000 kvadratmeter. Spørgsmålet er, om man er indforstået med at bruge 30 mill. kr. ekstra for at få bibliotek/multisal placeret i den gamle skole, eller kan de 30 millioner kr. der er i forskel, bruges bedre på børn, unge og ældre, fordi man får stadig væk nyt bibliotek/multihus, men med en anden placering hvis man vælger at bygge nyt. Jeg synes valget er let.