Jeg tager kløene

NOX-AFGIFT:Landets nye regering ønsker både en grøn profil med mindre forurening og mere vækst med langt flere arbejdspladser. Det er både fantastisk ambitiøst, men også helt nødvendigt! Naturligvis bliver det ikke nogen let opgave. Men det kan lykkes, hvis vi vil og kæmper for det. Konkret har regeringen spillet ud med dels en ambitiøs vækstplan for over 18 mia. kroner, der kan kickstarte økonomien og skabe op mod 21.000 nye job. Skal vi have råd til en så ambitiøs plan i lille Danmark, samtidigt med, at vi søger at genoprette velfærdssamfundet efter 10 mørke år med en højreorienteret regering, og skal vi kunne afskaffe fattigdomsydelserne, sætte en stopper for de alt for mange elever i skoleklasserne og gøre det gratis at få behandling for barnløshed, skal der altså også penge i kassen. Derfor er landets nye socialdemokratiske regering heller ikke bleg for at opkræve de nødvendige afgifter, der skal til, for at enderne kan nå sammen. Pengene skal være i kassen før vi kan bruge dem. Og kan vi oven i købet sikre, at folk ændrer adfærd i mere miljørigtig og knap så sundhedsskadelig retning, er det efter vor opfattelse en utrolig god og nyttig ekstra bonus. Det er i det lys, vore afgifter på cigaretter, sukker og energi skal ses. Ligesom denne tankegang gør sig gældende med vore øvrige afgiftsforslag. Også NOx-afgiften. Problemet med NOx-afgifen er bare, at det kan være svært helt at fjerne NOx-udslippet, hvis man samtidigt gerne vil have industriarbejdspladser i landet. Virksomheder som cementfabrikken Aalborg Portland har allerede indarbejdet nogle af de aller nyeste teknikker til at nedbringe udslippet, og der er ikke mange virksomheder i verden, hvis overhovedet nogen, der er i stand til at udlede mindre NOx i forhold til produktionsstørrelsen end Aalborg Portland gør. En forkert sammenskruet NOx-afgift kan altså let betyde, at virksomhederne pålægges en unødig hård økonomisk byrde, uden at der er udsigt til, at de kan forbedre deres vilkår. På den måde kan det risikere at betyde udfasning af denne form for virksomheder - og at den samme - men nu mere forurenende produktion - flytter til Tyskland eller andre lande, hvor afgiften er betydeligt lavere. Bliver det situationen, er det uhensigtsmæssigt. Det er derfor, jeg forleden foreslog en alternativ afgiftsmodel. Nemlig afgiften på fly-trafik. Jeg synes naturligvis ikke, det er specielt spændende at skulle betale mere for at flyve. Og selvom det naturligvis heller ikke er et ønske fra min side, at f.eks. den dygtigt drevne Aalborg Lufthavn skal udfordres af en afgift, der kan risikere at dæmpe væksten, så synes jeg trods alt, det kan være klogere at lægge afgiften her, hvor den både kan gøre større gavn for klima og miljø og sikre et større og mere langsigtet økonomisk bidrag til fælleskassen. Jeg tager gerne den modstand og de klø, det giver i offentligheden at lancere dette forslag: Hvis det samtidigt betyder, at det kommer frem, at flyafgiften af bl.a. miljø-tænketanken Concito vurderes at være betydelig bedre for miljøet end NOx-afgiften. Hvis det kommer frem, at regeringens egne beregninger faktisk viser, at der er over 100 mio. kroner mere til fællesskabet ved en flyafgift end der er ved NOx-afgiften. Og hvis jeg på den måde kan slå et slag for, at vi skal gøre hvad vi kan i Danmark for at fastholde nogle af de alt, alt for få industrivirksomheder, vi har i landet. For det første har vi brug for de faglærte- og ufaglærte job, der findes på disse virksomheder. For det andet har vi brug for industrivirksomhederne til at indgå i et tæt og synergi-skabende samarbejde med vore universiteter og videns-virksomheder, hvis vi skal udvikle ny viden og endnu bedre produktion. Endelig skal vi ikke glemme, at der også her, er et spørgsmål om lighed for høj som lav i det danske samfund. Let sarkastiske og hånende leder-artikler i f.eks. NORDJYSKE Stiftstidende ændrer altså ikke ved det faktum, at der er forskel på, hvordan forskellige afgifter rammer forskellige dele af landet og forskellige grupper i samfundet. Her er jeg ikke flov over at kæmpe for lige muligheder i samfundet - både hvad angår geografi, klasser og socialgrupper. Lighed er en både dansk og socialdemokratisk dyd for mig!

Forsiden