Jelved på missionstur

- Markedet tager ikke hensyn, det er cool cash

Socialforsorg 1. februar 2003 07:00

ØSTER HORNUM: Venstres førstekvinde lod sig ikke sådan udfordre, da hun stillede op til debat i Øster Hornum Forsamlingshus med den radikale, forhenværende økonomiminister Marianne Jelved, der kaldte sig selv vækkelsesprædikant. Jelved bød ellers på en stribe udfordringer til Venstre, som hun hovedrystende mente havde sat utroligt meget dyrt bureaukrati i gang med de ny regler for kommunerne, som nu på kroner skal vide, hvad for eksempel en hjemmehjælpstime koster. Borgmester Anny Winther konstaterede, at den ny regering gerne ville spille med musklerne, men bortset fra den utroligt korte frist, kommunerne havde haft til arbejdet, mente hun, det var en god og sund øvelse, de havde været igennem - Vi havde aldrig fået beregnet, hvad en hjemmehjælpstime koster, hvis vi ikke var blevet tvunget til det, konstaterede borgmesteren. Men Marianne Jelved fortsatte sin prædiken i forsamlingshuset. - Du kan ikke gøre noget ved det, sagde embedsmændene i sin tid til minister Jelved, erindrer hun. Det er tidens trend, at alt hvad der kan måles og vejes, tilsyneladende er godt. Men hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, spurgte hun i forsamlingshuset. Hvad er det for et land? - Jeg er nok ved at blive gammel, fortsatte hun. Alle er jo enige om nærhed, at vi skal af med gælden. Vi bliver rigere, og vi skal nok også blive rigere endnu, men udgifterne til velfærdssamfundet stiger tilsvarende. Nu har man så indført udfordringsretten. Jeg har endelig fået lært ordet, fortsatte Jelved. Man har brugt op mod en halv milliard kroner på at gøre hjemmehjælpen til et marked. Et somom-marked. - Nu er jeg jo skolelærer, og jeg spørger. Kan skolen fungere, når forældrene bare kan vælge den fra, hvis de ikke kan lide en lærer. Er det eneste saliggørende, at man kan vælge frit? - Det skaffer i hvert fald ikke de radikale 18 mandater, hvis jeg stiller mig op ved siden af statsministeren på TV og går imod frit valg. Det lyder jo godt, det går alle jo ind for. - Så er det, jeg siger, at jeg er blevet gammel. Jeg vil ud og høre, hvad folk mener, fortsatte hun. Det ser jo ud til, at jo rigere vi bliver, jo flere krav stiller vi. Svaret er så udlicitering, og jeg spørger, hvor er udliciteringen blevet af? Hvorfor skal en kommune have en gartnerafdeling, der byder på de kommunale opgaver på lige fod med private. Hvorfor har man overhovedet en gartnerafdeling? - Kan markedet ikke klare det hele, skal vi overhovedet have kommunalbestyrelser? Hvad og hvem er det, der skal styre? Hvordan skal fru Jensen, der lige er udskrevet fra sygehuset, kunne vælge mellem privat og kommunal hjemmehjælp? Jeg er altså ikke vild med det fri valg. - I markedet stemmer man med fødderne. Markedet tager ikke hensyn, det er altså cool cash, tro mig, som tidligere økonominister, understregede Marianne Jelved. De to toppolitikere beskæftigede sig begge i deres indlæg med kommende sammenlægninger af kommuner og fordelingen af de offentlige opgaver. Jelved mente, at der kun var plads til 70 kommuner, hvis man nedlagde amterne, og hun advarede kraftigt mod at lade staten overtage administrationen af sygehusene. - Folketinget er ude af stand til at administere, konstaterede hun. På den anden side satte hun spørgsmålstegn ved, om de små kommuner kan klare integrationen af udlændinge i samfundet eller sagerne om tvangsanbringelser. Hun rejste også tvivl om, hvorvidt de små kommuner i fremtiden kan tiltrække kvalificeret personale. Og hun advarede mod at tro, at man kan spare noget ved at gå fra 275 til 200 kommuner. Anny Winther mente, at kommunernes kerneområder også i fremtiden ville være de menneskelige områder som børnepasning og skoler, men på en mere fleksibel måde end i dag. Hun pegede videre på, at en kommune som Støvring allerede i dag har mange flere samarbejder med andre kommuner, end de fleste nok går og tror. Det gælder inden for områder som affald, miljø, spildevand, beredsskab, læger og tandlæger, erhvervsråd og lufthavn, ældre-IT, inkasso og skatteankenævn. - Men ikke alt stort er godt, påpegede borgmesteren videre. Der skal være plads til forskellige kommuner. Winther ville ikke lægge sig fast på en fremtidig struktur. Hun opregnede, at der er elleve kommuner i Himmerland, og af dem har Nibe allerede meldt ud, at de gerne går sammen med Aalborg. Hun fandt heller ingen ide i, at fattige kommuner går sammen, men mente, at Støvring, som er i fortsat vækst, kunne være lokomotiv. - Men hvis vi kun får to kommuner i Himmerland, er jeg bange for, at vi mister noget demokrati. Vi bør mindst have tre kommuner, så der fortsat kan være et ping-pong mellem borgere og politikere. Derfor tror jeg, at en god kommunestørrelse er på 25-40.000 indbyggere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...