EMNER

Jelved stemmer mindst - Prehn mest

Hun deltager kun i 15 procent af afstemningerne i folketingssalen

Den nord­jyske so­ci­al­de­mo­krat Ras­mus Prehn er en flit­tig stem­mer, mens Ma­ri­an­ne Jel­ved sjæl­dent er på plads ved knap­per­ne.AR­KIV­FO­TO

Den nord­jyske so­ci­al­de­mo­krat Ras­mus Prehn er en flit­tig stem­mer, mens Ma­ri­an­ne Jel­ved sjæl­dent er på plads ved knap­per­ne.AR­KIV­FO­TO

NORDJYLLAND:Der er stor forskel på, hvor tit nordjyske vælgere sætter et direkte fingeraftryk på lovgivningen i Folketinget via deres folkevalgte. Ifølge en opgørelse, som Altinget har lavet, varierer folketingsmedlemmernes deltagelse i afstemninger stærkt. Typisk er det topfolkene - partiformænd, ministre osv. - der benytter stemmeknapperne i folketingssalen mindst. Mange af dem er ofte eller sågar hele tiden clearet. Det vil sige, at to medlemmer fra hver sin side af det politiske spektrum efter aftale er borte, så det ikke påvirker udfaldet af en afstemning, at de ikke deltager. Blandt de nordjyske folketingsmedlemmer er den radikale leder, Marianne Jelved, i top, når det gælder fravær. I 85 procent af de 534 afstemninger, hvor hun i det forgangne folketingsår kunne have deltaget, var hun fraværende. Næstøverst på listen ligger videnskabsminister Helge Sander (V). Han deltog ikke i 78,8 pct. af afstemningerne. Den anden nordjysk valgte minister, Lene Espersen (K), var langt oftere med til at stemme. Hendes fraværsprocent var 40,1. Rasmus Prehn, der altså er tingets ”duksedreng”, siger, at han vil bestræbe sig på også i det kommende folketingsår at være til stede ved de allerfleste afstemninger. - Mit eget mål er et fravær på ikke mere end fem-10 procent, siger han og pointerer i samme åndedrag, at han ikke peger fingre af kolleger med en langt højere fraværsprocent. - Hos Socialdemokraterne har vi prioriteret det sådan, at partiformand, gruppeformand og politisk ordfører altid er clearet. Det sker, for at de kan varetage deres ledelsesmæssige opgaver i huset og deltage i møder udenfor. Jeg har færre møder i dagtimerne, og blandt andet derfor er det lettere for mig at være med til flere afstemninger, siger Rasmus Prehn. Tre gange Han tilføjer, at hans partiformand, Helle Thorning-Schmidt, har været til stede i salen langt flere gange end de tre, hvor hun har stemt. Men fordi hun var clearet, har hun de øvrige gange valgt ikke at stemme. De tre gange, hun alligevel valgte at annullere sin clearing og stemme, gjaldt det ifølge Altinget et lovforslag om homoseksuelles adgang til gratis kunstig befrugtning, om statsministerens redegørelse for året, der gik, samt om en kontraktordning for afviste asylansøgere. Thorning-Schmidt er i øvrigt den af partilederne, der er mest fraværende. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) var ”kun” fraværende til 95,3 procent af afstemningerne. Torsten Schack Pedersen mener, der er mange gode grunde til, at statsministeren ikke så tit deltager i afstemninger: - I et regeringsparti som vores er der tit brug for, at ministrene bliver clearet, fordi der er efterspørgsel på dem, og så prøver jeg at være en god kollega. Det gør jeg ved at forsøge at placere mine udenhus aftaler uden for de tidspunkter, hvor der er afstemninger, siger han. Helle Thorning Schmidts spindoktor, Lars Kaspersen, siger om Altingets opgørelse, at ”Helle Thorning Schmidt gider ikke udtale sig mere om det nonsens”.