Jens Chr. Larsen står bag flytteforlig

Grundlaget for placering af skattecenter undersøges

FREDERIKSHAVN:Folketingsmedlem Jens Chr. Larsen (V), Frederikshavn, står bag den aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som indebærer, at Vendsyssels eneste skattecenter skal ligge i Hjørring. Selv om han helst havde set centeret placeret i Frederikshavn. - Udmøntningen af kommunalstrukturreformen er forligspartistof, så gruppen har ikke været involveret i delaftalens udformning, siger Jens Chr. Larsen. Den blev forelagt til orientering i Venstres folketingsgruppe tirsdag. På det tidspunkt vidste Jens Chr. Larsen ikke, at Dansk Folkepartis Poul Nødgaard, der er formand for folketingets kommunaludvalg, havde en anden tolkning af aftalen end skatteministeren. Jens Chr. Larsen tog ikke forbehold ved forelæggelsen af aftalen i gruppen. Alligevel har han ikke endeligt afskrevet , at en del af skattecenterfunktionen kan blive i Frederikshavn. Endnu. Det springende punkt i forliget er, om placeringen af centeret i Hjørring er i overensstemmelse om formulering om, at bestående bygninger i størst mulig omfang skal udnyttes. Det er en formulering, som Dansk Folkeparti i følge Poul Nødgaard fik indføjet i forliget. Han forklarede tirsdag i Nordjyske Stiftstidende, at formuleringen índebærer, at nok skal Hjørring være hovedby for skattecenteret, men der er ikke noget i vejen for, at personalet kan blive i Frederikshavn. Den tolkning har skatteministeren siden afvist. Jens Chr. Larsen siger, at han har taget initiativ til at få andre til at undersøge grundlaget for beslutningen om at placere skattecenteret i Hjørring. Han ønsker ikke at præcisere hvem, han har bedt om at foretage undersøgelsen. - Men der må ikke herske usikkerhed om på hvilket grundlag beslutningen er truffet, siger han. - Hvis beslutningen er baseret på en mistolkning eller en fejl, så er det selvfølgelig noget, der kan tages op igen. Plan B Hans plan B går ud på, at Frederikshavn udpeges som hovedsæde for en ny vendsysselsk politikreds, som vil kunne anvende en del af ToldSkats bygning som politigård. Han venter afklaring om en ny politikredsstruktur, når kommunalreformen er gennemført i begyndelsen af det nye år og vil i folketingsgruppen foreslå, at hovedkvarteret for politiet på Toppen placeres i Frederikshavn. - For Frederikshavn er det vigtigt, at ToldSkats fysiske faciliteter stadig er der, så de kan anvendes enten til hovedsæde for en politikreds eller til helt andre formål. Jens Chr. Larsen tilføjer, at han har en vision om ednnu en alternativ anvendelse af ToldSkat-bygningen, som han ikke vil afsløre. -Fordi tidspunktet ikke er det rigtige.