Gjøl

Jens Olsen om myter på Gjøl Bjerg

Nyt materiale fra Naturskolen til brug for undervisningen i skolerne

GJØL:Omgivet af fjord og det flade landskab har Gjøl Bjerg virket endnu mere mægtig i sine velmagtsdage, hvor toppen udgjorde syv tønder opdyrket land, end i dag hvor mere end halvdelen af bjerget er forsvundet og blevet til materiale på den nærliggende lufthavn og grunden for Øland-Halvrimmen Dæmningen. Derfor har Gjøl Bjerg været et oplagt mål for mange myter om blandt andet trolden, og den kulturhistorie er et af elementer i Naturskolens undervisning i naturen for elevrne på kommunens skoler. I stenalderen var bjerget en beboet ø, og senere meget nærmere vores tidsalder blev den flade top af bjerget dyrket. Der var i alt syv tønder land delt mellem tre gårde, som dyrkede korn og kartofler og brugte bjerget til græsning, fortæller Jens Olsen. - Den gang var bjerget meget større end nu, og det gik helt ud til vejen, som idag går forbi bjerget og videre ud på dæmningen, fortæller Jens Olsen. Netop dæmningen er årsagen til, at bjerget er skrumpet, da det blev brugt til grunden for dæmningen, der blev bygget i årene 1914 til 1918. I 1950erne ville et firma igen undersøge muligheden for at grave grus ud af bjerget og gravede derfor et 17meter dybt hul i to meters bredde midt i bjerget, men opgav projektet og forlod bjerget med det dybe hul. - Det forargede beboerne i området, som sørgede for, at hullet blev dækket til igen, fortæller Jens Olsen. Han har læst og hørt mange af anekdoterne om det nærmest mytiske bjerg, som man længe troede var hult. - Herskabet på Birkumgård skulle på jagt på Bjerget med deres mynder.En af dem fik færten af en ræv og forfulgte den ned i rævehulen. De kunne ikke kalde hunden tilbage og prøvede at få den ud ved at jage en fiskestage ned i hullet, men stagen forsvinder ned i dybet, og de hører, den rammer bunden, fortæller Jens Olsen. - Og en gang fortalte bønder, som dyrkede jorden på bjerget, at de nu havde fundet låget til bjerget, fordi de var ramt på en stor, stor tung sten. Men det må have været al-laget i jorden, der er ligeså hårdt som sten, de er stødt på , fortæller Jens Olsen, der også har hørt et par historier eller tre om trolden på bjerget. Men disse anekdoter indgår i Naturskolens nye materiale om naturoplevelserne på Gjøl.