Sikkerhedspolitik

Jensby har Frederikshavn i tankerne

Materielkommandoerne kan nemt ende i Vendsyssel

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune er på fod med forsvarsminister Svend Aage Jensby. Ministeren har netop oplyst kommunen, om at en samling af materielkommandoerne også indgår i hans overvejelser. Siden efteråret har Frederikshavn Byråd bokset med, hvordan man kunne smide en trosse i Søværnets Materielkommando og slæbe den til Frederikshavn. Seneste initiativ er et brev til forsvarsudvalgets medlemmer - og naturligvis landets forsvarsminister. Ministeriet og udvalget står overfor at skulle strikke et nyt forsvarsforlig sammen, og da forsvaret må indstille sig på smalhals, så kan et samarbejde mellem materielkommandoerne være en farbar vej. Hærens Materielkommando har således base i Hjørring og Elling nord for Frederikshavn. Og byrådet i Frederikshavn har nu fået vished for, at tankebanerne er de samme i Frederikshavn som i ministerkontoret. Svend Aage Jensby har nemlig repliceret, at en sammenlægning vil være et af de elementer, der kommer til at indgå i de kommende forsvarsdrøftelser. Det er ikke kun ministeren, men også socialdemokraterne der har luftet muligheden for at sammenlægge de tre materielkommandoer, der forsyner hæren, søværnet og flyvevåbnet med våben og andet militært isenkram. Debatten går samtidigt på at ophæve de traditionelle værnsskel og lægge det hele ind under en fælles ledelsesstruktur for alle tre værn. Derfor falder Frederikshavns tanker helt i tråd med det gods, der vil komme til at ligge bag et kommende forsvarsforlig. Erik Sørensen henviser til, at der fortsat er overvejelser om at flytte Søværnets Materielkommando væk fra Holmen i København, og at den forestående lukning af Flyvestation Værløse også indikerer, at Flyvematerielkommandoen skal flytte væk fra Værløse. - Men vi er meget tilfredse med det positive signal fra forsvarsministeren. Vi mener selv, at det er naturligt at tænke i sammenlægningsbaner for at mindske driftsomkostningerne, siger Erik Sørensen. Det var oprindeligt cd'eren Jens Hedegaard, der bragte temaet ind i debatten og Hjørrings borgmester Bent Brown har da også tidligere sagt ja til et tæt samarbejde med Frederikshavn om at sikre sig, at en sammenlægning vil ende nord for Limfjorden. Om det sker - og hvornår er endnu uvist. Men der arbejdes fortsat intenst videre på planen. - Vi ved godt, at ministerens overvejelser ikke er det samme som et endeligt ja, og derfor vil vi arbejde videre på at sikre at Frederikshavn også tilgodeses af en sådan mulig udflytning, siger borgmester Erik Sørensen.