Jernbaner

Jernbanebro af beton på sneglefart

Mega-rulleskøjter bringer 1100 ton ny brodæk på plads under baneskinner

ARDEN:Marchhastighed 320 centimeter på en dag. Så meget bevægede det færdigstøbte betondæk ved banelegemet i Arden midtby sig torsdag, da en specialgruppe fra Banestyrelsen indledte arbejdet med at rulle det 37 gange 14 meter store tonstunge betondæk på plads under baneskinnerne. - Vi regner dog med at have dækket på plads ved kanten af den fremtidige jernbanebro i løbet af fredagen, fortalte Lars Kellermann, daglig tilsynsførende for ingeniørfirmaet Rambøll på DSB's omfattende anlægsprojekt i Arden, i går formiddag. En rundtur på pladsen viser, at det er en meget omstændig arbejdsproces at flytte det tunge betondæk med millimeters nøjagtighed de omkring knap otte meter hen til kanten af den fremtidige jerbanebro. Fire store vandrette jerndragere på tværs af broen danner underlag for rækken af rulleskøjterne, der er klodset op under betondækket. Ved hjælp af hydraulikkraft bliver det mægtige betondæk fra en central hydraulikpult centimeter for centimer i sneglefart skubbet hen mod den fremtidige jernbanebro. - Det er nødvendigt at skubbe med nøjagtig den samme kraft i begge sider af det 37 meter lange betondæk for at fastholde det i den rigtige position hen over de fire jerndragere til den endelige placering, understreger Lars Kellermann, mens han fremviser en stram opspændt snor på ruten og et målebånd monteret på betondækket til den fortløbende positionskontrol. Natarbejde forude Da betondækket sent på eftermiddagen i går nåede til kanten af den fremtidige jerbanebro, var der dømt natarbejde for specialgruppen fra Banestyrelsen og tilsynsførende Lars Kellermann. For indrulningen af betondækket under de to jernbanespor som fremtidig bro over den nye omfartsvej skal ske i endnu mindre ryk og kun om natten, når der er færrest tog at tage hensyn til. - For hver gang, der er et tog på vej, skal vi på forhånd have etableret en midlertidig understøtning i form af en opklodsning af spor et eller to, afhængig af hvor toget passerer. Vi har afsat seks nætter til projektet for en sikkerheds skyld, fordi en del af den midlertidige understøtning af skinnerne på brostrækningen løbende skal fjernes i takt med flytningen af betondækket til den endelige position. Vi regner dog med at klare opgaven hurtigere, forventer Lars Kellermann. Når det 1100 ton tunge dæk er endeligt på plads, skal der placeres et 70 centimeter tykt lag af skærver på overfladen som understøtning for skinnelegemet i lighed med traditionelle skinner på jorden. Betondækket selv kommer til at hvile permanent på otte betonsøjler, fire i hver side af den fremtidige vej under den nye jernbanebro, og med cykelsti og fortov placeret på den anden side af søjlerækken. Den nye vej forventes klar til brug for bilister inden udgangen af november, men først til maj næste år lukker den nuværende overkørsel over jernbanelegemet på hovedgaden i Arden.