Jernbaneorkesteret har fået ny formand

AALBORG:2002 har været et godt år for Aalborg Jernbaneorkester, medlemstallet er stabilt på 23 medlemmer, og der er spillet en del penge ind ved de arrangementer orkesteret har medvirket ved. Sådan indledte formanden for Aalborg Jernbaneorkester, Louise Skov, sin formandsberetning ved orkesterets generalforsamling forleden. Det blev også hendes sidste formandsberetning, da hun rejser fra byen til nyt arbejde. Det forgangne år har budt på lidt af hvert både musikalsk og på anden vis. Under det store skybrud i 2002, blev øvelokalerne oversvømmet hele to gange, og hver gang blev der fjernet cirka 3000 liter vand. Lykkeligvis gik det ikke ud over noder, instrumenter og uniformer, men det gav et større rengørings- og oprydningsarbejde. I 2002 fik orkesteret også sit første æresmedlem, da tidligere togfører ved DSB, Mads Jørgen Laursen, fik den ærefulde titel. Han har været med i næsten samtlige 42 år orkesteret har bestået og har i mange år sørget for at alt det praktiske i orkesteret med uniformer, nodearkiv og instrumenter hele tiden er i orden. 2002 bød også på to 10 års jubilarer, Jette Højris og Alex Sørensen. Det blev til 12 koncerter og formanden glædede sig over en pæn økonomi, der er vendt fra underskud til overskud, trods det lidt lave koncertantal. Det er nemlig sådan, at Jernbaneorkesteret ikke modtager nogen form for tilskud, men må klare sig med de penge, der spillet ind ved koncerter. I julemåneden er der dog en del gratis koncerter på plejehjem. På valg var formanden, der ikke ønskede genvalg, og skoleinspektør Kurt Lehmann blev valgt som ny formand. Nyvalgt som suppleanter blev Frode Hansen og Lars Pilgaard Hansen. Den nye bestyrelse er nu: formand Kurt Lehmann, næstformand Bjarne E. Jensen og kasserer Gert Heshe. Den nye formand takkede Louise Skov for et godt og energisk stykke arbejde i de år hun har været formand. Orkesterets ønskeseddel for det nye år er flere medlemmer. Det er ingen betingelse, at man er DSB ansat for at blive medlem i orkesteret, der i dag kun tæller én DSB ansat. Det er især på den tynde side, trompeterne, og en tuba, der er brug for. Og alderen er heller ingen hindring, der optages medlemmer helt nede fra de unges rækker til de lidt mere satte.