EMNER

Jernbryllup

Karen og Folmer Jensen, Aagaard, Raunstrup ved Hjallerup.

Karen og Folmer blev gift 10. november 1940. De boede først på Kærsgaards Hede og senere på Stagstedgaard ved Hjallerup. I 1954 overtog de Folmers fødegård, Aagaard i Raunstrup ved Hjallerup, hvor de fortsat bor. Folmer har ved siden af sin landbrugsbedrift deltaget aktivt i lokalpolitik blandt andet som sognerådsformand i Hellevad-Ørum Kommune og som viceborgmester i Dronninglund Kommune. Han har ligeledes været aktiv i landbrugsorganisatorisk arbejde, bl.a. formand for Hjørring Amts Husmandsforening, Landbrugets Kartoffelfond og Kartoffeleksportudvalget samt som medlem af Landbrugsrådet. Folmer fik i 1984 tildelt ordenen Ridder af Dannebrog. Karen tog aktivt del i landbrugsdriften og drager fortsat stor omsorg for den store families trivsel. Karen og Folmer har syv børn, 18 børnebørn, 33 oldebørn og to2 tipoldebørn. Dagens fejres sammen med den nærmeste familie.