Gandrup

Jernbryllup

Karen og Carl Christensen, Møllevænget 7, Gandrup.

Karen og Carl jernbryl (fot med internt post

Karen og Carl jernbryl (fot med internt post

Brylluppet fandt sted, få dage efter at Danmark var blevet besat. Kort tid før besættelsens afslutning i 1945 flyttede familien, der nu også omfattede tre drenge, til Holtet, hvor de opbyggede et nyt statshusmandsbrug på 18 tdr. land jord udstykket fra Holtetgård. Familien blev forøget med en datter. Det flotte familiebrug blev rammen om parrets virke frem til 1979, hvor ejendommen, der nu var på 40 tdr. land, blev udskiftet med parcelhuset på Møllevænget i Gandrup. De tog herefter fat på nye arbejdsopgaver. Karen med rengøring og Carl på byggepladser og sidst på Gandrup Elementfabrik. De seneste mange år har de nydt tilværelsen som gæstfrie pensionister. Karen og Carl klarer hverdagen uden hjælp. Karen er aktiv i gymnastikforeningen. Carl har det seneste års tid været generet af eftervirkningerne af et lårbensbrud. Familien har altid haft højeste prioritet, og det er en selvfølge, at alle mødes på Møllevænget 2. juledag. Her glæder det Karen og Carl, at familien er udvidet med fire svigerbørn, ni børnebørn og 14 oldebørn. Karen og Carl glæder sig til jernbrylluppet og til at byde naboer, venner og familie velkommen til fest på Hals Hotel onsdag, og de er klar med morgenvækning kl. 9.