Børnepasning

Jerslev-børn også med på børnekulturmesse

JERSLEV: Den kommunale dagpleje i Jerslev var også med på børnekulturmessen i Aalborg i weekenden. Deltagelsen skyldtes, at dagplejen gerne ville slå et slag for, hvor godt det er at være barn i Jerslev. To grupper på henholdsvis fem og seks dagplejere med børn mødes en gang om ugen på den gamle skole i Jerslev. Møderne har til hensigt at udvikle børnenes sociale adfærd blandt flere børn. Dagplejerne fandt, at det var en god ide at følge opfordringen til at fremstille noget synligt, der kunne fortælle om dagplejen i Jerslev. De gav sig derfor i kast med at lave plancher, der ved hjælp af fotografier fortæller om årets gang i Jerslev dagpleje. Aktiviteterne er opdelt i vinteraktiviteter, forårssysler, indesysler, sommeraktiviteter, efterår og jul. De mange fotografier giver et godt indtryk af de mangeartede oplevelser, som børnene i Jerslev dagpleje bliver præsenteret for. Blandt billederne ses der motiver fra en tur i halmen, bygning af snemænd og juletræet fældes. En af dagplejerne, Gitte Aagaard, fortæller, at dagplejerne gennem deres plancher har ønsket at vise, at Jerslev er et godt sted at bo - også for de alleryngste. - Vi vil godt medvirke til, at flere får lyst til at flytte til Jerslev, så børnetallet igen kan vokse. Antallet af dagplejemødre er gennem årene faldet fra 21 til 11, og det finder vi, er et drastisk fald. En del af forklaringen er dog utvivlsomt, at der netop er blevet bygget endnu en børnehave i byen: - Men alligevel ..., slutter Gitte Aagaard. ruk