Affald

Jerslev sender skidtet til Brønderslev

JERSLEV:Jerslev Renseanlæg på Anlægsvej er taget ud af drift - og alt spildevandet fra Jerslev, Klæstrup, Sterup, Kirkeholt, Hellum og Hallund pumpes fremover til Brønderslevs Centrale renseanlæg på Enggaardsvej. Med et tryk på startknappen ved den nye pumpestaion i Jerslev, markerede formand Ole Lysgaard Jensen nye tider for skidtet. Spildevandet transporteres via en ledning til Brønderslev by. Ledningen er gravet ned langs Jerslevvej. Ole Lysgaard Jensen fortæller, at der nu venter en del oprydningsarbejde på selve renseanlægget. Blandt andet skal de store tankanlæg tømmes for spildevand og spildevandsslam, og mange af bassinerne skal fjernes. Herefter skal området planeres med muld og tilsåes med græs, så området tager sig pænt ud. Et enkelt bassin bliver dog tilbage ved anlægget i Jerslev som "sikkerhedsventil". Hvis der opstår et driftstop, eller der opstår en eventuel forurening af spildevandet, kan vandet opsamles i dette store bassin. Omlægningen af spildevandet fra Jerslev Renseanlæg til Brønderslev har kostet fire mio. kroner. - Det er jo en stor anlægsinvestering, men den skulle gerne hentes hjem ved besparelser på driften, siger Ole Lysgaard Jensen. At skidtet fremover sendes til Brønderslev, skyldes ikke mindst, at renseanlægget i Jerslev stod over for store investeringer, hvis det skulle leve op til nye miljøkrav. - Bassinerne er ikke særligt dybe, og de frøs til, når vi havde hårde vintre. Det betød, at der overhovedet ikke skete rensning. Et bassin med lille volumen betyder også, at temperaturen på spildevandet går under otte grader, og så stopper den biologiske renseeffekt, fortæller Anders Hansen, der er afdelingsleder på teknisk forvaltning. - Vi har hidtil kørt på en dispensation, og derfor faser vi de mindre renseanlæg ud. I Brønderslev bliver slammet brændt - det bliver ikke kørt ud på markerne. Forbrændingsanlægget er på anlægget i Brønderslev, og nu slipper vi for at køre slam fra Jerslev til Brønderslev med tankvogne. Anlægsarbejdet har været delt op i etaper af hensyn til økonomi og af hensyn til anlægsarbejdet med blandt andet motorvejsprojektet, amtets cykelstiprojekt til Klæstrup samt Brønderslev Kommunes it-kabling af institutioner i Jerslev-området. To pumper har nu plads på renseanlægget i Jerslev, og de overvåges og serviceres af personalet på Brønderslev Renseanlæg. Pumperne sørger for, at spildevandet sendes til renseanlægget i Brønderslev. I det daglige kan den mindste pumpe klare den sag, men i tilfælde af kraftige regnskyl og andre spidsbelastninger tager den store pumpe automatisk over. Og den er i stand til at sende ikke mindre end 170 kubikmeter vand i timen gennem røret. Det næste anlæg, der bliver nedlagt, er i Kraghede, og siden følger Stenum. Også her skal der føres en ledning til værket i Brønderslev.