EMNER

Jerslev vil have del i udviklingen

JerslevForskole skal ombygges, og arbejdet ventes indledt om et år

JERSLEV:- Udviklingen i Jerslev ligger borgerforeningens bestyrelse stærkt på sinde, sagde formanden for Jerslev Borgerforening, pressefotograf Kurt Bering, på foreningens generalforsamling. Som optakt til ombygning af Forskolen blev borgerforeningens bestyrelse og andre interesserede indbudt til en inspirationstur, der gik til forskellige multihuse i Nordjylland. Efterfølgende er der nedsat en styregruppe omkring forskolen og dens fremtid. Arkitekten har udarbejdet tre forslag, der i øjeblikket er til udtalelse hos den politiske følgegruppe. Efter svar fra denne gælder det om at finde flere penge. Formanden håber på, at ombygningen kan gå i gang om et års tid. Jerslev Borgerforening har fra oplandspuljen fået penge til at anskaffe computere og tilbehør i samarbejde med ungdomsklubben. Der er stor søgning til at lære at bruge maskinerne. Kurt Bering er godt tilfreds med samarbejdet i BIBKO (Sammenslutning af Borgerforeninger i Brønderslev Kommune), og han håber, at sammenslutningen kan vise vejen til samarbejde i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. Lokalplanen for Jerslevs bymidte er netop blevet vedtaget i byrådet, fortsatte formanden, så nu er der givet grønt lys for ombygning af Torvet og øvrige byfornyelsesprojekter. Foreningens kasserer, Mona Fuglsang, gennemgik regnskabet, der slutter med et underskud på 10.771 kr. Til bestyrelsen genvalgtes Kaja Rosenvinge, Flemming Nielsen, Preben Svendsen og Kurt Bering. ruk