Jerslev

Jerslevs midtby er under forandring

Området omkring torvet ligger klar til brug før sommerferien - resten står klar i august

JERSLEV:Jerslev Midtby får i disse uger nyt look. Det samlede projekt beløber sig til cirka 2,7 mio. kroner, og det ventes at være færdigt midt i august. Allerede før sommerferien vil området omkring torvet dog i grove træk var klar - klar til at tage imod byens sommergæster. - Vi er lige nu ved at være færdige i den østlige side af torvet, og vi er begyndt på selve pladsen foran kroen og købmanden, fortæller driftschef Finn Bjerning. For at tage hensyn til byens forretningsdrivende tager kommunens folk ikke fat på hele midtbyen i et hug. - Vi kan godt mærke, at vi har meget tung trafik kørende lige op ad de steder, vi arbejder, og vi skal passe meget på. Men hvis vi lukkede det hele, så vi kan arbejde i fred og ro, ville det volde både kroen og alle de forretningsdrivende ærgelser og bekymring. Og det vil vi ikke have - det skal helst være et forløb, hvor vi alle sammen bagefter oplever, at vi alle har taget rimelige hensyn, siger Finn Bjerning. Han tilføjer, at kommunen helst vil undgå at lave omkørsel i midtbyen. - Men enkelte dage kan vi blive nødt til det. Allerede nu tegner der sig et billede af en ny, flottere midtby. Fortovet i den østlige side af torveområdet er anlagt, og her kan borgerne nyde synet af hvide, kinesiske granitsten, hvor de tidligere fortovsfliser lå. Lamper er der også sat op. De hvide granitsten kommer til at gå igen på torvepladsen. - Vi vil gerne være færdige med torvet foran købmand og kro før sommerferie, så sommergæsterne kan holde her. Det bliver et flot torv. Renoveringen af bymidten er lokalt fulgt med stor interesse og fra nogle sider med en pæn portion skepsis. Nogle af bekymringerne går på, om trafikken også fremover kan glide ubesværet gennem byen. For at afværge trafikale problemer i midtbyen er en ny omfartsvej på vej. Og arbejdet med at få etableret denne vej kan begynde senest i efteråret, lyder meldingen fra teknisk chef Asger Nielsen. De 2,7 mio. kroner skal dække samtlige initiativer i Jerslevs midtby. - Vi har derfor forsøgt at finde lidt besparelser på torvet, så vi kan gennemføre de trafiksikkerhedsprojekter, som indgik i debatten. Jeg tænker her på området ved fjernvarmen og mod nord samt trekanten ved den gamle brugs og krydset Borgergade-Anlægsvej. Men i første omgang handler det om torvet, og vi er alle spændte på, hvordan det kommer til at se ud. Et er at kigge på tegningerne - som borgerne jo også har været med til - noget andet er at se det færdige resultat, siger Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget.