Jerup

Jerup Ældreklub kører godt

JERUP: Ældreklubben i Jerup har ikke, som så mange andre foreninger, problemer med at få medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen, der var således 30 til stede denne gang. Der var ingen udskiftninger i bestyrelsen både formanden Anny Janum, Tove Rasmussen og Addy Kranker blev genvalgt. Klubben har 110 medlemmer og en formue på 24.975,00 kr., så den kører godt, og kontingentet på 25 kr. pr. person fastholdtes da også. Kortspillet i forsamlingshuset på mandage fortsætter en tid endnu, men når det slutter, byder klubben på petanquespil sommeren igennem ved idrætsforeningens klubhus Neotes. Et par sommerudflugter stillede bestyrelsen også medlemmerne i udsigt, men de er endnu ikke tilrettelagt. På generalforsamlingen orienterede tidligere skoleinspektør Henning Theil medlemmerne om arbejdet i kommunens ældreråd. Minna