Jes Dige: - Børn i sorg har behov for at snakke

SLETTESTRAND:: Der var mødt knap 100 interesserede tilhørere, da Hjortdal Beboer- og Forældreforening i samarbejde med Hjortdal, Fjerritslev og Kollerup menighedsråd havde besøg af sorgkonsulent Jes Dige fra Kræftens Bekæmpelse i Aalborg. Den tidligere Hanherredbo med baggrund indenfor tvangsfjernelse af børn fortalte på Sanden Bjerggaard levende og hudløst ærligt om sit job siden sidst i 90` erne, hvor han har arbejdet med at etablere sorggrupper for børn og unge i krise i forbindelse med enten dødsfald eller egen uhelbredelig kræftsygdom. - Baggrunden for at antallet af sorggrupper siden er steget fra to til omkring 20 er egentlig lige så dyster som den krise, børnene af den ene eller anden grund er i. Det børn mangler er voksnes ærlighed i forbindelse med sorgen, indledte Jes Dige. - Langt de fleste voksne vælger nemlig i en krisesituation - i misforstået hensyn- at fortie sandheden for børnene. Foskellige sorggrupper I sin beskrivelse af de forskellige sorggrupper med hvert sin overskrift og børn og unge i forskellige alderstrin, trak Jes Dige historier frem om de børn, han havde arbejdet med. Disse historier som levende beskrev hvor meget børn er bevidst om deres egen og familiens situation på trods af fortielserne, gjorde et stærkt indtryk på tilhørerne og ikke så få papirlommetørklæder måtte tages i brug. Pak ikke sandheden ind Budskabet i det to timer lange foredrag var, at man stort set ikke må pakke sandheden ind for børn. - Børn ved mere end man tror - og føler både svigt og skyldfølelse hvis ikke åbenheden er tilstede. Jes Dige opfordrede også forsamlingen til at være opmærksom på de mange forskellige grupper af børn i krise, der findes i vort samfund. - Det er vigtig at være opmærksomme på børn af misbrugere, psykisk syge samt børn der af andre årsager end dødsfald havde mistet en eller begge forældre. - Hvis ikke de nære omgivelser tør se i øjnene, at disse børn også har brug for hjælp og omsorg, mister mange af børnene deres bedste barndomsår med fatale følger senere i livet, påpegede Jes Dige. Under kaffen blev foredragets dystre emne ivrigt diskuteret blandt deltagerne. Med det engagement, Jes Dige fremstillede emnet på, gik mange med en helt ny opfattelse af, hvordan man hidtil har håndteret omgangen med børn og unge i sorg. jha