Fjerritslev

Jespersen utilfreds med formand

FJERRITSLEV:Medlem af teknisk udvalg Karl Aage Jesperen (UP), Holmsø, er utilfreds med udvalgsformand Jørgen Eriksens (V) håndtering af det seneste udvalgsmøde, når det gælder punktet om retableringen af gadekæret i Husby. - Jeg har ikke noget i mod, at gadekæret bliver sat i stand. Men jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg stemte i mod at støtte projektet, og jeg er vred over, at formanden ikke ville gå med til at føre min begrundelse til protokols, siger Karl Aage Jespersen. - Jeg mener, det er forkert af formanden at modsætte sig, at et medlem får anført et særstandpunkt. Derfor vil jeg gerne sige offentligt, hvorfor jeg stemte imod. - Når vi chikanerer borgerne i Holmsø ved at tage deres gadelys fra dem, fordi vi ikke vil bruge 8000 kr. på at holde liv i det, har vi heller ikke råd til at bruge 26.000 kr. på at rense et gadekær op, fastslår han. Karl Aage Jespersen oplyser, at der er penge nok på den særlige landsbypulje til begge opgaver, om så skulle være. Derfor vil han ikke stemme for beløbet til gadekæret, uden at der også bruges penge til Holmsøs gadelys. Af den grund har Jespersen også underskrevet mødeprotokollen under protest, fremgår det af afgørelserne fra mødet. Udvalgsformand Jørgen Eriksen ønsker ikke at kommentere angrebet fra Karl Aage Jespersen.