Lokalpolitik

Jette Rask klar til nyt byråd

Efter en pause på fire år genopstiller den tidligere udvalgsformand

HOBRO:Jette Rask er klar til en ny tørn i politik. Efter en pause på fire år har den tidligere børne- og kulturudvalgsformand i Hobro indvilget i at lade sig opstille på den socialdemokratiske kandidatliste til det nye byråd i den kommende Mariager Fjord Kommune. Jette Rask, 56 år, blev første gang indvalgt i byrådet i 1982. Efter et halvt år i soicaludvalget blev hun forfremmet til børne- og kulturudvalgsformand, da hendes forgænger, Aage Haagen, flyttede fra byen. Hun blev genvalgt de følgende tre byrådsperioder. Det er manglen på kvindelige kandidater, der har fået Jette Rask til igen at søge de politiske udfordringer via en plads i byrådet. - Udover jeg selv er der foreløbig kun to kvinder, der vil stille op for socialdemokraterne i Hobro. Det er absolut i underkanten, siger Jette Rask. Hun er formand for Socialdemokratiet i Hobro, og hun har sammen med kandidatudvalgets formand Jytte Lemvig Sørensen gjort sig mange anstrengelser for at finde kvindelige - og for den sags skyld også yngre mandlinge kandidater - til partilisten. - Men det er altså svært. De fleste takker nej af tidsmæssige årsager, siger Jette Rask. Helt opgivet at få flere kvinder indplaceret på listen, har partiforeningen dog ikke. Der er sat en ny dead line til på mandag. En af årsagerne til den ny frist er også, at et par af de foreslåede mandlige kandidater har ønsket sig en tænkepause weekenden over. - Men på tirsdag ved vi forhåbentlig, hvem der vil kandidadere for Hobro-foreningen, siger Jytte Lemvig Sørensen. Spidskandidat på den socialdemokratiske fælleslisten bliver Ardens borgmester H.C. Maarup, men på 11 af de følgende ialt 32 pladser indplaceret folk fra Hobro-foreningen - blandt dem i øvrigt også en repræsentant eller to fra Hvilsom. Rækkefølgen afgøres efter urafstemning, der løber fra 1. juni til 15. juni. På listen får Hobro pladserne 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 32 og 33.