Pandrup

JIF vil lave en fritter

JIF-formand lancerer fritteridé for de større børn

JETSMARK:Der mangler et pasningstilbud til børn efter 3. klasse i Pandrup Kommune. Det behov vil Jetsmark Idrætsforening gerne udfylde i kraft af en såkaldt idræts- og socialiseringsfritter. Derfor har formanden for JIF, Steen Bjørn Pedersen foreslået børne- og kulturudvalget, at idrætsforeningen og kommunen indleder et samarbejde om et fritidstilbud til børnene for 4.-6. klassetrin. - På den måde sikrer man de unge trygge rammer og holder dem inde i et socialt neværk . Man snakker om, der er mange unge uden et socialt netværk og som derfor i værste fald ender i kriminalitet. Og vi har et klubhus, som står tomt i store perioder, som kan bruges til formålet, siger Steen Bjørn Pedersen, der fortæller, at man med succes har etableret lignende tilbud andre steder og fordelen er, at man på et tidligt tidspunkt får børnene draget ind i et sund socialt netværk. - En af de dyre børn koster kommunen omkring 150.000 kroner i anbringelse uden for hjemmet om måneden, og hvis vi bare kan fange en eller to af den slags, så har kommunen sparet penge, siger Steen Bjørn Pedersen. I sit forslag lægger han op til forskellige fritter-aktiviteter blandt andet cykelture, svømning, fisketure, minifodbold, skydning etc. Men samtidig understreger han, at det endelige indhold vil bero på, hvilke ønsker og behov de pågældende børn har. Steen Bjørn Pedersen forestiller sig at JIF står for den pædagogiske styring af projektet og være garant over for kommunen, at den får det, de ønsker. - Vi vil godt være entreprenører, for jeg mener, jeg har så meget pædagogisk erfaring i kraft af jeg har arbejdet som seminarielektor, underviser og højskoleforstander, siger Steen Bjørn Pedersen.