Jo flere - desto bedre

Ifølge Capacent stemmer næsten 90 pct. af alle muslimer i Danmark på rød blok, hvilket allerede ved folketingsvalget i 2011 var udslagsgivende for at Helle Thorning-Schmidt (S) kunne blive statsminister.

Derfor er der enighed i den nye regering om at give indvandrere stemmeret og statsborgerskab så hurtigt som muligt samt at genåbne for indvandring til Danmark via familiesammenføring og asylsystemet. Desuden er indvandringen stærkt jobskabende for venstrefløjens centrale vælgergrupper ansat i hjælpe- og integrationsindustrien. Børnerige indvandrerfamilier skaber mange arbejdspladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Indvandrernes højere gennemsnitlige sygelighed skaber mange arbejdspladser i det offentlige sundhedsvæsen, og deres lave gennemsnitlige beskæftigelsesgrad giver arbejde til mange sagsbehandlere og jobkonsulenter. Samtidig betyder indvandrernes lave gennemsnitlige uddannelsesniveau, at de ikke optræder som løntrykkere over for offentligt ansatte lønmodtagere. Således høster samtlige nævnte faggrupper store fordele ved at stemme en regering til magten som vil sikre indvandring af endnu flere velfærdskunder og stemmer til rød blok. At indvandringen er en stor underskudsforretning, som på længere sigt nedbryder den danske velfærdsmodel bekymrer ikke venstrefløjen - for her og nu betyder flere fremmede flere røde stemmer og flere offentlige arbejdspladser.