EMNER

Jo mere nyttig for samfundet - desto lavere løn

VELFÆRD:Staten er en snylter på samfundet, skrev Karl Marx for ca. 160 år siden. Staten og kommunerne er kun begreber i fantasiens verden, som dækker over uansvarlige mennesker, der gemmer sig bag disse begreber eller væsenet. Realiteten er, at staten, kommunen og væsenerne er lig med dine naboer, men det lyder ikke så godt at sige, at naboen skal betale 95 pct. af min billet til Det Kgl. Teater, eller at naboen skal give mig det halve af sin løn, når jeg er arbejdskøs. Ca. 10 pct. frembringer praktisk taget alle de reelle goder og forbrugsvarer, som hele samfundet nyder i fællesskab. Det er en regel, at jo mere produktiv og nyttig en borger er i fremstillingsprocessen, desto mindre er hans/hendes løn og omvendt. Derfor er der kolossal rift om de unyttige job, hvorfor alle samfund har tendens til at ende i én stor mafia, hvor de fleste snylter på de få. Et sådan samfund kalder man et velfærdssamfund, hvordan så velfærden skal defineres? Lavtlønnede job bliver som regel kaldt kedelige. Advokaten med sit papirnusseri og udenomssnak får ca. 3000 kr. i timen og rengøringsassistenten ca. 100 kr. i timen. Meget lidt advokatarbejde har realværdi for samfundet. Derfor ville selv 100 kr. i timen være for meget.