Israel

Jo mere terror - jo strammere kurs

KONFLIKT:Knud Christensens indlæg 21.1. vidner om uvidenhed eller bevidst historieforvrængning samt en god del antisemitisme, en anderledes "ondskabs-akse". Hvorfor skulle Israel dog føle sig tvunget til at rette sig efter en så åbenlys Israel-fjendtligsindet og rygradsløs organisation som FN, der går megaterrorist- og Nobelprismodtager Arafats ærinde? Hele landet, incl. Judæa, Samaria, Gaza, Jerusalem og mere til, hører helt og alene Israel til og har gjort det i over 3300 år og er ikke et nyt fænomen anno 1948! Uretmæssigt har landet været nedtrådt og okkuperet af fremmede gennem tiderne, sidst og i øjeblikket af palæstina-arabere (der har aldrig eksisteret et "palæstinensisk" folk eller land), som absolut intet krav har på jord eller ejendom. Ville deres intentioner være at leve fredeligt som fremmede og udlændinge under retmæssigt israelsk styre (som en stor del gør med fordel), ville deres nød og elendighed ophøre, men det vil de (terrorlederskabet) aldrig - tværtimod vil de Israels udslettelse. Det bliver der dog heldigvis aldrig noget af - tværtimod! Den palæstina-arabiske "fredskamp" er forgæves. Jo mere terror, des strammere bliver kursen imod dem selv. Utopi at tro det modsatte! Faktisk fremskynder de ubevidst deres egen mulige exit, idet hvert anslag eller trussel mod jøder overalt i verden - blot får dem tili skarevis (som det sker i disse år) at vende hjem til deres ejendomsland og retmæssigt bosætte sig på Judæa og Samarias bjerge! "Så fik vi ligesom det slået fast!" Her er ikke tale om menneskets værd, hvad enten det er jøde eller araber, men alene om ejendomsretten og de historiske fakta. Det kan verdenssamfundets efterhånden åbenlyse historiemanipulering og antisemitisme intet ændre ved - og godt det samme!