Job forsvinder - som smurt i olie

Med finansloven færdigforhandlet er en håndfuld nye afgifter på transport dukket op. Senere er der bebudet skattetiltag i form af generelle vejafgifter. Regeringens planer vil med sikkerhed fjerne lastbiltrafik gennem Nordjylland fra Norgesfærgerne og sydpå.

Konsekvensen af det vil være færre arbejdspladser på færger og i havne og blandt chauffører. De trailere, som forsvinder fra vejene, vil komme over på skibe, som sejler uden om det danske vejnet til kontinentet eller blive sendt via Sverige. Skibene fra Norge til kontinentet vil komme til at bruge olie, som er langt mere miljøbelastende end de lastbiler, der trækker varerne til kontinentet. Fjord Line har derimod besluttet at investere et stort 3-cifret millionbeløb i at gå fra olie til den meget renere flydende naturgas, en teknologi, som EU bruger mange miljøpenge på at støtte rundt omkring. Med det forventede fald i trailertrafikken på Skagerrak vil der ikke være råd til den investering. Vejafgifter i Nordjylland er ensbetydende med færre arbejdspladser og dårligere miljø- og klimaregnskab. Danske Speditører, som repræsenterer godstransporten, finder det i orden at bruge intelligente afgifter til at regulere adfærd, hvor det er nødvendigt af hensyn til fremkommelighed og forsyning - også på vejene. Men skatter, som rammer i blinde og som har vidtgående konsekvenser for erhvervsliv og folks levebrød, er ikke i orden. Regeringens fortaler for udkanterne i Danmark, ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansens fornemste opgave burde være at dæmme op for forringelsen af levegrundlaget i den del af landet, som ikke ligger omkring hovedstaden, det østjyske bybånd og en lille håndfuld store byer. Kan Carsten Hansen ikke lægge et fornuftens ord ind hos sine kolleger? Ellers forsvinder job i Nordjylland ned i afløbet. Som smurt i heavy fuelolie.