Job gør os syge

"Ingen må opgives – heller ikke mennesker på kanten af arbejdsmarkedet", siger regeringen.

Alligevel viser undersøgelser, at flere danskere bliver syge af jobbet. Det samlede sygefravær svarer til, at 140.000 danskere hver dag forsømmer deres arbejde p.g.a. sygemelding. I 2003 blev der udbetalt sygedagpenge til 437.867 personer. Det er det højeste niveau i de seneste 10 år og det samlet sygefravær koster årligt samfundet 32 mia. kroner. Det er en ond cirkel, der især rammer de traditionelle arbejdergrupper, de ufaglærte. Der er stor forskel på, hvad sygefravær koster de forskellige kommuner og forskel på kommunernes ihærdighed eller manglende indsats, men nu har Claus Hjort Frederiksen lagt alle tal ud på Internettet og alle kan kigge alle i kortene. Men husk at der er mennesker bag statistikkerne. Claus Andersen IT-underviser, Valdemarsgade 54A st., Århus C.