Job-køen er væk

Ja til mere udenlandsk arbejdskraft

Er der reelt 120.000 ledige, der er klar til at gå ud og tage et job i morgen, eller hører nogle af dem i virkeligheden til i det sociale system? Det spørgsmål stillede den konservative arbejdsmarkedsordfører, Jakob Axel Nielsen, i sidste uge, og det fik straks beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til at skyde med skarpt mod den nordjyske folketingsmand. Ministeren vil ikke risikere blødsødenhed over for de arbejdsløse, som virksomhederne har så stor brug for. Men nu får Jakob Axel Nielsen opbakning fra arbejdsgiverne, for de kan heller ikke finde de mange ledige, der skulle stå i kø til et job. - Det er et falskt billede, der tegnes med 120.000 ledige i jobkøen, siger direktør Børge Elgaard fra Dansk Byggeri, der står og mangler mindst 2.500 ansatte her og nu. Løsningen er import af udenlandske hænder, mener både Dansk Byggeri og flere andre arebjdgiverforeninger. Og er der en, der støtter det krav, så er det Jakob Axel Nielsen: - Jeg er fuldstændig enig. Manglen på arbejdskraft er en af de største samfundsproblemer lige nu. Skaffer vi ikke arbejdskraft nok, så bliver virksomhederne nødt til enten at outsource opgaverne eller afvise ordrer. Det betyder lavere vækst og et lavere skattegrundlag. Det handler om at bevare overskud og beskatningsgrundlag i Danmark, siger Jakob Axel Nielsen. Lettere adgang fra øst - Jeg vil fortsætte med at tale for, at det skal gøres lettere for udenlandsk arbejdskraft at komme til landet, siger han. Venstres ordfører på området siger: - Jeg er helt enig i, at der er et behov, som vi skal kigge på. Men jeg synes også, at arbejdsgiverorganisationerne kunne være med til at løse opgaven med at tiltrække ny arbejdskraft fra udlandet, siger Jens Vibjerg(V). Han vil også gerne have liberaliseret yderligere i den østaftale, der regulerer importen af ansatte fra østlande. - Vi ser gerne, at der åbnes op for, at også virksomheder uden en kollektiv overenskomst kan få en forhåndsgodkendelse til at ansætte, hvis de blot dokumenterer, at de overholder løn- og ansættelsesvilkårene. Men det kan vi ikke få Socialdemokraterne med på, siger Vibjerg. Socialdemokraterne anerkender også, at der er behov for arbejdskraft fra udlandet: - Arbejdsgivernes krav er forståelige, men jeg mener faktisk, at der allerede er foretaget en række tiltag, som skulle gøre det lettere at få udenlandsk arbejdskraft til landet, siger Thomas Adelskov (S). Han peger på, at østaftalen er blevet lempet, så arbejdsgivere, der har en overenskomst, kan godkendes til at ansætte østarbejdere på forhånd. - Østaftalen skal forhindre den plat og svindel, vi har set tidligere. Den eneste grund til at skrotte den er vel, hvis man ønsker at ansætte polske håndværkere til 60 kroner i timen, siger Thomas Adelskov. Dansk Folkeparti forstår til gengæld slet ikke,at arbejdsgiverne presser på: - De har i forvejen alle muligheder for at hente arbejdskraft i udlandet. Det lugter langt væk af, at de vil hente billig arebjdskraft og ikke betale overenskomstmæssig løn, siger Bent Bøgsted. tommy.byrne@nordjyske.dk