Uddannelse

Job og uddannelse spiller ind på valgdeltagelse

Borgere med god indkomst og en længerevarende uddannelse stemmer oftere ved byrådsvalg end borgere uden job. Det viser den hidtil mest omfattende undersøgelse af valgdeltagelsen ved et byrådsvalg i Århus.

Valgdeltagelsen svinger meget mellem forskellige befolkningsgrupper, viser undersøgelsen. Valgdeltagelsen vokser i takt med stigende uddannelsesniveau og indkomst, mens borgere uden job er mindre tilbøjelige til at stemme. Valgdeltagelsen er samtidig højere for ejere end for lejere og højere for personer i parforhold end for enlige. Især borgere med dansk baggrund var mere villige til at stemme til byrådsvalget i 2001 end i 1997. Stemmeprocenten for borgere med dansk statsborgerskab steg nemlig med 15,5 procentpoint til 87,3. Blandt borgere fra EU og Nordamerika var stemmeprocenten 46,7, og det var ganske lidt højere end i 1997. Til gengæld faldt stemmeprocenten med syv procentpoint for borgere fra tredjeverdenslande til 43,1 procent. /ritzau/