Jobbet er ingen retrætepost

Ny skoleleder er tiltalt af miljøet på Øland Skole

ØLAND:Der er vel ikke mange, som ville fortænke en 55-årig i så småt at overveje at trække sig tilbage fra et krævende arbejdsmarked. Dén tanke ligger imidlertid Øland Skoles nye leder Steen Verner Thomsen uendeligt fjernt. - Jeg ønsker ikke at komme på efterløn. Jeg har en halv snes år tilbage på arbejdsmarkedet, og dem vil jeg gerne bruge på spændende udfordringer. Så jobbet er bestemt ingen retrætepost, siger Steen Verner Thomsen. Det er en mand med en broget ballast af erfaringer, som tager plads i inspektørstolen 1. maj: Den vestjyske folkeskolelærer fra Ølgod-egnen har udover masser af års arbejde som både lærer og forstander på både folke- og efterskoler en fortid som fisker og tillært elektriker på vindmøllefabrikken Vestas. De sidste fem år har Steen Verner Thomsen været tilbage i folkeskoleverdenen og befundet sig så godt der, at han har besluttet sig for at blive. Og da han rekognoscerede på Øland Skole efter at have set opslaget af den ledige stilling, var han ikke i tvivl om, at en fremtid dér ikke ville være så ringe endda. -Det virker som en rigtig god skole, hvor lærerne kan lide at være. Man kender hinanden, og der er nærhed. Og så kan jeg enormt godt lide området. Det virker dejligt naturmæssigt så tæt på Vesterhavet og Limfjorden, siger Steen Verner Thomsen. Frihed til nytænkning Det betyder meget for ham, at Øland Skole er en lille enhed. - Det tiltaler mig at være på en lille skole, hvor både elever og lærere er trygge i det miljø, de er i. Det er en forudsætnng for at lære noget, at man er tryg. Man skal kunne tale om alt i et åbent miljø, fremhæver Steen Verner Thomsen. Han ser det som sin største udfordring at bevare Øland Skole som et sted, hvor både lærere og elever kan lide at være. Og som en skole med frihed til at eksperimentere inden for folkeskolelovens rammer. Men bare rolig: Han har ikke tænkt sig at komme og revolutionere Øland. - Jeg vil stikke fingeren i jorden og lære lærerne, eleverne og stedet at kende først. Jeg vil ikke bare komme springende og lave en masse om, forsikrer Steen Verner Thomsen. Han lægger dog ikke skjul på, at han gerne rider et par kæpheste. Én af dem er teamsamarbejde på tværs af klasserne. - Det er vigtigt, at lærerne ikke står alene, men har nogle kolleger at diskutere tingene med, argumenterer Steen Verner Thomsen, som har høstet mange gode erfaringer via teamsamarbejde. Håber på debat Han lægger også stor vægt på børns fysiske udvikling og på, at børnene skal arbejde praktisk. - Jeg har haft meget ud af at arbejde både teoretisk og praktisk med børnene. Jeg synes, det er vigtigt at komme uden for skolen, siger den kommende skoleleder, som i samme åndedrag understreger, at lærerne har metodefrihed og er dem, der bestemmer. - Vi får sikkert mange diskussioner. Jeg håber på en levende debat om skolen og børnenes udvikling, erklærer Steen Verner Thomsen. Endnu er han og hans kæreste, som er sygeplejerske, ikke begyndt at se på bolig i området. - Det er så nyt endnu, men jeg håber at finde noget tæt på skolen. Der er mange faktorer, der skal spille sammen, når vi er to, som skal flytte og finde arbejde, forklarer Steen Verner Thomsen. Han afviser med et grin, at han skulle have koldsved på panden ved tanken om at efterfølge en skoleleder, som har siddet på posten i adskillige år og været særdeles vellidt af både elever, lærere og forældre. - Jeg ved, at jeg altid kan henvende mig til Hans Rask, hvis jeg har brug for et godt råd. Det giver en vis tryghed, siger Steen Verner Thomsen fortrøstningsfuldt.