Rebild

Jobcenter godt fra start

{ 100 dage efter, at Jobcenter Rebild blev etableret som et pilotprojekt i lighed med 12 andre rundt i hele landet, har arbejdsmarkedsforvaltningen evalueret mål og resultater. Evalueringen viser, at den første periode har været præget af fokus på driftsikkerhed og mange nye arbejdsgange. Generelt er arbejdsmarkedsforvaltningens mål om at reducere arbejdsløsheden med fem procent opnået. Derimod er det ikke lykkedes på tilsvarende vis at reducere antallet af kontanthjælp- og sygedagpengesager. - De første 100 dage er gået så godt, at vi flere gange har haft besøg af repræsentanter fra andre storkommuner, der gerne vil se, hvordan vi griber opgaverne an, fortæller Morten Lem (S), formand for arbejdsmarkedudvalget.