Lokalpolitik

Jobcenter på vej

Fælles indgang for alle ledige

AALBORG:Forsikret ledig, sygedagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager. Fra næste år komme alle ledige til at høre under en af regeringens opfindelser i forbindelse med strukturreformen:et jobcenter. Stort set alt hvad der har med beskæftigelse at gøre i Det nye Aalborg, vil således fra 1. januar 2007 komme under en ny, fælles hat: et jobcenter. AF kommer til at udgøre den statslige del af centret. Desuden flyttes en stor del af kommunens indsats for at få ledige i beskæftigelse til centret. - Det bliver et jobcenter med meget stram styring, som vi kommer til at tage os af, advarede Kaj Poulsen (S), da et enigt sammenlægningsudvalg mandag vedtog, hvordan beskæftigelsesområdet nærmere skal struktureres fremover. Anne-Dorte Krog (SF) havde hellere set, at jobcentret var blevet oprettet i regions regi. - Men det er positivt, at der kun bliver een indgang for vores borgere. Og der vil blive gjort en særlig indsats for unge. Det er noget af det, vi er gode til i Aalborg, syntes hun. Jobcentret vil få en faglig specialisering for unge under 25 år og for ledige, hvor integration spiller en rolle for deres beskæftigelse. Der skal desuden oprettes syv lokalkontorer for sygemeldte, og ledige med andre problemer end ledighed. Jobcentret får altså flere adresser, men vil være een organisatorisk enhed. Sammenlægningsudvalget vedtog også at etablere et lokalt beskæftigelsesråd - men først 1. januar 2007. Indtil da satser kommunen på en løbende dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan jobcentret skal etableres. Det nuværende Sprogcenter Aalborg skal til den tid udgøre en del af det kommende jobcenter. Hermed følger sammenlægningsudvalget Kommunernes Landsforenings anbefaling om at forankre kommunale opgaver omkring danskuddannelse i jobcentret. "Hermed sikres entydighed om ansvaret for opgaven, og det forebygges, at borgere, der skifter målgruppe i løbet af undervisningsforløbet, bliver kastebolde".

Forsiden