Lokalpolitik

Jobcenter Rebild går nye veje

Som det første sted flyttes fokus nu over på virksomheders ledige jobs.

Til de man­ge gæs­ter var der i da­gens an­led­ning le­ve­ret en stor lag­ka­ge af en lo­kal ba­ger­mes­ter. Her prø­ve­sma­ger ho­tel­di­rek­tør Me­tte Bon­de­rup, Com­well Re­bild Bak­ker, af­de­lings­le­der i job­cent­ret, Hel­ge Thiim, og for­valt­nings­chef Flem­ming Hansen ka­gen.
Foto Jens Mor­ten

Til de man­ge gæs­ter var der i da­gens an­led­ning le­ve­ret en stor lag­ka­ge af en lo­kal ba­ger­mes­ter. Her prø­ve­sma­ger ho­tel­di­rek­tør Me­tte Bon­de­rup, Com­well Re­bild Bak­ker, af­de­lings­le­der i job­cent­ret, Hel­ge Thiim, og for­valt­nings­chef Flem­ming Hansen ka­gen. Foto Jens Mor­ten

Jobcenter Rebild går som det første i landet nu nye veje for at få ledige i job og de ubesatte stillinger i de mange lokale virksomheder besat. Det nye initiativ er netop iværksat og blev i går præsenteret i jobcentret på rådhuset i Støvring af forvaltningschef Flemming Hansen sammen med borgmester Anny Winther (V) og arbejdsmarkedsudvalgets formand, Morten Lem (S). - Med vores nye initiativ vil vi gerne flytte fokus fra de ledige til de lokale virksomheder, altså fra udbud til efterspørgsel. Vi vil dermed nu indlede med at spørge virksomhederne, hvad de konkret efterspørger af arbejdskraft og til hvilke jobs. Derefter informerer vi de ledige og hjælper dem eventuelt med nødvendig opkvalificering og efteruddannelse, så de bliver klar til de ledige jobs, forklarede Flemming Hansen de knap 100 fremmødte ved præsentationen. De mange talte både adskillige medarbejdere i arbejdsmarkedsforvaltningen, byrådspolitikere, ledige og repræsentanter for lokale virksomheder rundt i Rebild Kommune. Ansatte opkvalificeret Jobcenter Rebild er et af 14 jobcentre på landsplan, der som et pilotprojekt har fået det fulde ansvar for at løfte opgaven at få forsikrede ledige i job igen. Arbejdsmarkedsforvaltningen består af 70 ansatte, der i forbindelse med det nye initiativ har ændret organisation. - Vi har nu bygget den op i fire fagsøjler, nemlig industri, bygge- og anlæg samt landbrug, privat handel og service samt offentlig service. Det er sket for at de enkelte medarbejdere har den optimale viden på netop deres arbejdsområde til gavn for både de lokale virksomheder og de ledige, forklarede Flemming Hansen og tilføjede: - Det skaber nemlig mulighed for at skabe det perfekte match for de ledige til en virksomhed. Men betingelsen for os som jobcenter er en tæt dialog og samarbejde med de lokale virksomheder. Jobcenter i top I sin tale betegnede borgmester Anny Winther det nye soloprojekt som et nytårsskud på etårsdagen for Jobcenter Rebilds etablering. Hun henviste stolt til et artikel i Børsen mandag me den status over landets mange jobcentre og hvordan de tackler deres arbejdsopgaver. - Alle landets nu 98 kommuner er opdelt i 11 klumper sammensat efter forskellige kriterier. Det var en stor personlig glæde for mig at kunne læse i Børsen, at netop Jobcenter Rebild opnår en topplacering i sin gruppe med hensyn til at fungere effektivt, erklærede borgmesteren stolt.