Jobcenter: Regler bliver overholdt

Vi gør, hvad vi kan for at undgå konkurrenceforvridning

HJØRRING:Hos Jobcenter Hjørring afviser afdelingsleder Kim Jakobsen, at jobcentret træder uden for de gældende regler for udbetaling af løntilskud i forbindelse med aktivering. - At sende folk i aktivering i deres eget fag er ikke i strid med reglerne, men der er selvfølgelig visse formelle regler, som vi skal overholde, og det sker også hos os, siger Kim Jakobsen, som forklarer, at det blandt andet handler om, at den pågældende person skal have gået ledig i mindst seks måneder. Om aktivering i eget fag siger afdelingslederen, at aktivering ikke udelukkende er til med henblik på, at den konkrete person skal oplæres i noget nyt. - Formålet er også at genoptræne de kompetencer folk har, og derfor strider det ikke mod ordningen at sende en murersvend i aktivering i et murerfirma, hvis ellers de formelle krav, herunder ledighedens varighed er opfyldt, siger Kim Jakobsen. Han påpeger, at man samtidig gør den arbejdssøgende opmærksom på, at man under aktivering ikke optjener ret til dagpenge. - Og før et aktiveringsforløb kommer på tale, vurderer vores afdeling for Erhvervsservice, om den pågældende virksomhed nu også opfylder kravene, som blandt andet handler om, at den ikke må have foretaget afskedigelser i en fastsat periode forud for ansættelsen. Der skal være tale om et ekstraordinært job, siger Kim Jakobsen. På det punkt må han dog erkende, at murerbranchens tradition med at ansætte og afskedige i takt med, at projekter kommer til eller afsluttes, gør det vanskeligt at vurdere med sikkerhed, hvorvidt der er tale om et ekstraordinært job eller ej. - Hvorvidt, et løntilskud har en vis konkurrenceforvridende effekt, kan derfor altid diskuteres, men vi gør, hvad vi kan, for at det ikke bliver tilfældet, siger Kim Jakobsen, der generelt påpeger, at løntilskud er en del af den vifte af redskaber, som jobcentrene har at arbejde med, og at ordningen derfor også skal anvendes.