Jobcentrenes resultater

Resultaterne efter fjerde kvartal 2006, der er de seneste opgørelser over den særlige indsats viser, at jobcentrene i Nordjylland generelt set har opnået flotte resultater, og de fordeler sig som følger: 1. Syv ud af 10 nordjyske jobcentre ligger efter fjerde kvartal 2006 over landsgennemsnittet for alle tre indsatsområder. 2. Alle 10 nordjyske jobcentre har desuden haft en synlig positiv udvikling fra tredje til fjerde kvartal 2006. 3. Ses der på resultaterne for de største byer i Danmark, så ligger de generelt set under gennemsnittet for hele landet, og det gælder også for Aalborg, som dog placerer sig i den gode ende set i forhold til de fire største byer i Danmark, når der ses på resultaterne af den samlede indsats.