Arbejdsformidling

Jobcentrets situation diskuteret i arbejdsmarkedsudvalg

Måske ingen ny arbejdsmarkedsdirektør

FREDERIKSHAVN:Arbejdsmarkedsforvaltningens organisering og specielt Jobcentrets driftsmæssige situation lige nu, har været genstand for drøftelse i kommunens arbejdsmarkedsudvalg. Socialdirektør Jan Nielsen, der er konstitueret arbejdsmarkedsdirektør, orienterede mundtligt udvalget om status, og hvilke midlertidige tiltag, der forventes eller allerede er taget. Som bekendt har såvel den oprindelige arbejdsmarkedsdirektør Johan Hessellund som chefen for den kommunale del af jobcentret Johnnie Møller Knudsen, forladt deres stillinger med kort varsel. Bjarne Lynnerup Thorsen, der fra starten af Jobcentret 1. januar har bestridt posten som chef for den ligeledes rent kommunale ydelses- og projektafdeling, er blevet konstitueret som kommunal jobcenterchef. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Jørn Larsen S), siger, at Jan Nielsens orientering blev taget til efterretning i udvalget. Jørn Larsen er ikke specielt meddelsom med hensyn til, hvad der blev drøftet på det ellers åbne dagsordenpunkt omkring reorganiseringen, men han siger dog, at den ledige stilling som jobcenterchef skal slås op, og at der i det hele taget arbejdes hårdt på, at få centret godt op at køre igen. Hvorvidt der skal ansættes en ny arbejdsmarkedsdirektør synes lidt mere uklart på nuværende tidspunkt. Den afgåede Johan Hessellund, der tidligere var kommunaldirektør i Skagen, frasagde sig selv jobbet som arbejdsmarkedsdirektør efter hurtigt at være kommet til den erkendelse, at den opgave alligevel ikke lige var ham. Han har nu titel af vicedirektør med forskellige opgaver inden for den kommunale administration. Flemming Søborg er uændret chef for den statslige del af jobcentret.