Jobfokus skal hjælpe arbejdsløse

En særlig gruppe arbejdsløse er i fokus i nyt projekt

HJØRRING:Der er nu hjælp på vej til en gruppe på 25 mennesker, som alle har mere end ét års arbejdsløshed bag sig. Derudover har de flergange forgæves forsøgt udslusning med henblik på at kunne forsørge sig selv. Projektet hedder Jobfokus og målet med projektet er, at deltagerne opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet enten på almindelige eller særlig vilkår som eksempelvis fleksjob. Projektet er en integreret del af Aktiveringsgruppens arbejde, hvor den enkelte borgers arbejdsevne afklares, og ud fra arbejdsevenen skal borgeren hjælpes til at opnå selvforsørgelse. Jobfokus er to-årigt og skal blandt andet arbejde med at afprøve nye metoder i sagsbehandlingen, og det er tænkt som et nyt projekt i forhold til kommunens andre projekter på området. Hjørring Kommune har dog ikke selv penge til at finansiere hele projektet, og derfor afhænger det af, om kommunen kan få støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor kommunen har søgt om penge. Kommunen har lavet nogle foreløbige beregninger på, hvad den selv skal af med, såfremt Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilliger penge. - Men tallene var upræcise, og derfor har vi ikke taget stilling til økonomien, siger medlem af arbejdsmarkedsudvalget, Christan Verner Jensen (A). Projektet blev godkendt af arbejdsmarkedsudvalget onsdag.