Jobformidling kun hos kommunen

Arbejdsmarkedsudvalgsformand Finn Cilleborg (S) er ikke begejstret

- Ikke lige min kop the. Men på den anden side jo en regeringsbestemt realitet, lød arbejdsmarkedsudvalgsformand Finn Cilleborg (S) kommentar til det såkaldt enstrengede beskæftigelsessystem. Det træder i kraft til august og betyder, at kommunerne herefter står med eneansvaret for al jobformidling. Den statslige del af jobcentrene overlades - mod betaling - til kommunerne netop for at skabe et enstrenget beskæftigelsessystem. - Men det er behæftet med megen usikkerhed, hvor mange penge der egentlig følger med, og de kommunalt sammensatte styringsgrupper får helt afgjort noget at se til, forudså Finn Cilleborg, da byrådet forleden vendte sagen. - Men faktisk ligger der jo et rationale i et enstrenget system, så mon ikke det rent faktisk viser sig at være en god ide, formodede Jess Laursen (V). - Lad os endelig ikke foregøgle, at det bliver en gratis omgang. Denne virksomhedsoverdragelse, som i hvert fald aldrig har været SF-tankegang, koster helt sikkert kommunen penge, forudså Melanie Simick (SF).