Jobformidling nu for alvor på nettet

5000 nordjyder registreret i AFs Jobnet

AALBORG:En næsten smertefri begyndelse! Sådan karakteriserer regionschef Anders Hesselholt, AF-Nordjylland, det foreløbige forløb med registrering af arbejdsløses uddannelses- og erhvervsmæssige levnedsforløb i AFs nye bank over CVer på internettet, Jobnet. Indskrivningen af CV'er blev indledt ved månedens begyndelse, og i øjeblikket står kontoen i jobbanken på ca. 5000. Indtil videre har den ugentlige tilgang været ca. 1000. Indenfor indeværende år forventer AF at have 20-25.000 personer registreret. - Hvor mange afhænger af udviklingen i ledigheden, siger regionschefen. Ifølge loven bag Jobnet er det de lediges eget ansvar at få lagt deres CV ind på Jobnet, og ifølge Anders Hesselholt klarer ca. 80 pct. af dem det ved egen hjælp. - De tilbageværende 20 pct. er typisk pesoner, der aldrig har haft en "mus" i hånden eller siddet ved et tastatur, så den gruppe er vi i større eller mindre grad nødt til at assistere, siger Hesselholt, der tilføjer, at det ikke har voldt større problemer at løse den del af projektet. - I forhold til lovens forudsætning om at alle ledige selv er i stand til at lægge deres CV på nettet, og at dette har vist sig ikke at være tilfældet for 20 pct.s vedkommende, må jeg sige, at det hidtil er forløbet meget "gelinde", siger han Udover hjælp i selve situationen med at indtaste CV'et tilbyder AF de ledige korte kurser i at gøre det selv. Dertil kommer, at samtlige ledige får deres CV gennemgået af en AF-medarbejder i forbindelse med en individuel CV-samtale. AFs hidtidige erfaringe er, at modellen generelt giver CV'er af høj kvalitet, fordi de ledige ønsker at præsentere sig bedst muligt i forhold til virksomhederne. - Fremgangsmåden gør det muligt for de ledige at registrere deres kvalifikationer meget præcist, siger Anders Hesselholt, der tilføjer, at de ledige i deres private jobsøgeri med fordel kan gøre brug af deres CV. - Det står dem jo frit for at printe deres CV ud og vedlægge det eventuelle ansøgninger, siger han. Landets AF-kontorer (Arbejdsformidlingen) og a-kasserne får nok at se til med at afholde de nye såkaldte CV-samtaler med ledige, hvor ledige skal have lagt deres CV ind på AF's jobbank på internettet. I alt skal der på landsplan i år holdes 370.000 CV-samtaler. 1. januar var der skønsmæssigt 170.000 ledige, som skal have lavet et CV i forbindelse med deres førstkommende kontakt til AF. I løbet af i år vil der desuden - igen skønsmæssigt - komme cirka 85.000 nyledige, hvor det er AF, der har ansvaret for CV-samtalen. Oven i det kommer cirka 110.000 CV-samtaler for forsikrede ledige, som allerede er indplaceret i dagpengesystemet, som skal have ajourført deres CV. Det skal a-kasserne tage sig af. Virksomhederne kan også selv søge nye medarbejdere i Jobnet. Det vil især været ilfældet fra marts, når en nyudviklet jobbank kobles på. Også jobsøgere vil der være endnu flere grunde til at anvende Jobnet, idet de vil kunne surfe rundt i Jobbanken efter ledige job. - Med Jobnet og muligheden for personlig rådgivning om jobsøgning og relruttering står AF stærkt som jobformidler. Også i fremtiden, hvor konkurrencen om jobformidling tager til, siger Hesselholt. Jobnet findes på www.af.dk.