jobguide

Den nye jobguide på Sprogscenter Himmerland hedder Edin Hajder, er 29 år og stammer oprindelig fra Bosnien. Han har tidligere arbejdet som jobkonsulent i Hobro Kommune. Jobguidens ansættelse løber i et år med mulighed for forlængelse. Jobguiden skal kortlægge de himmerlandske virksomheders rekrutteringsbehov og undersøge behovet for sproglig støtte til nydanskere, der er eller skal i job. Jobguiden skal gøre Sprogcenteret kendt hos virksomhederne og informere tilbage om, hvor der er jobs. Det er nyt, at Sprogcenter Himmerland spiller så aktivt sammen med erhvervslivet, som tilfældet er med den nye jobguide. Som følge af integrationsloven fra 1999 nedsatte Sprogcenter Himmerland for et år siden et centerråd, hvor der bl. a. er repræsentanter fra LO og DA. Sprogcenter Himmerland har 57 medarbejdere, der underviser 450 elever i dansk og samfundsforhold. Hovedsædet er på Vestergade i Hobro. Der er underafdelinger i Løgstør og Terndrup. Sprogcentret løser også opgaver for Fjends Kommune i Viborg Amt. Sprogcentret skønner, at 250 af eleverne har et så godt kendskab til dansk, at de kan sluses ud på en arbejdsplads. Målet med jobguiden er at skaffe job til en femtedel af disse 250 flygtninge.