Jobindsats i ny indpakning

AMU-di­rek­tør Lars Bo Bred­dam fryg­ter, at kom­mu­nerne med den ny struk­tur vil tæn­ke for me­get på egne be­hov.  Ar­kiv­fo­to

AMU-di­rek­tør Lars Bo Bred­dam fryg­ter, at kom­mu­nerne med den ny struk­tur vil tæn­ke for me­get på egne be­hov. Ar­kiv­fo­to

NORDJYLLAND:Ledige nordjyder kan med rette skrue forventningerne op til regionens nye beskæftigelsesindsats. 1. januar forsvinder det nuværende AF, der erstattes af 10 nye jobcentre - et i hver kommune bortset fra Læsø. Den ny struktur betyder desuden, at der bliver 60 flere medarbejdere end i dag til at betjene de ledige. - Det tegner meget fornuftigt. Centrene vil få en god størrelse. Blandt medarbejderne vil den ene hånd vide, hvad den anden laver, men samtidig er der personale nok til, at den enkelte kan specialisere sig, siger den nuværende AF-chef i Nordjylland, Anders Hesselholt. Bortset fra at der bliver mere tid til de ledige, medfører den ny struktur - ifølge Hesselholt - ikke de store ændringer for arbejds-søgende nordjyder. Kommunerne vil i højere grad være involveret i aktiveringen, og dagpengemodtagere vil i begyndelsen af ledigheds-perioden blive serviceret af deres a-kasse, der får ansvaret for de lediges cv. Det ansvar er i dag delt mellem AF og a-kasse. Skal tænke på regionen Heller ikke når det gælder efteruddannelser og kurser spår Anders Hesselholt store ændringer. Lars Bo Breddam, der er direktør i AMU Nordjylland, frygter dog, at de nye jobcentre bevidst vil ramme for snævert. - Jeg kan være bekymret for, at kommunerne vil tænke mest på egne behov og lave egne uddannelsesprojekter, som ikke er kompetencegivende for de ledige. Det virker lidt mærkeligt, at man laver en decentralisering med de nye jobcentre, når vi samtidig ved, at det er vigtigt at tænke på hele regionens behov for arbejdskraft, siger han. Anders Hesselholt ser ingen grund til bekymring. Han tror, at kommunerne vil tænke ud over egne grænser, når de efteruddanner. - Kommunen har en interesse i at få dens ledige beboere i job - uanset hvor jobbet er. 50.000 kroner til et kursus er derfor godt givet ud, selvom det ledige arbejde er i en anden kommune, siger han. Den ny struktur vil være delt mellem stat og kommune, og hvert jobcenter vil derfor få to sidestillede chefer. Jobcentrene fungerer selvstændigt, men kontrolleres af Beskæftigelses-region Nordjylland i Aalborg, der desuden skal stå for analyserne af arbejdsmarkedet.