Jobpatrulje til for at blive brugt

Hvert år kommer unge til skade i deres fritidsjob, de får for lidt i løn, de har ingen ansættelseskontrakt, de arbejder ulovligt på steder, hvor der udskænkes alkohol, de arbejder med farlige maskiner, de arbejder alene på tidspunkter, hvor det er ulovligt.

Fra 1. juli, kører LO’s Jobpatrulje igen landevejene tynde i det nordjyske for at informere de unge, forældrene og arbejdsgiverne om forholdende for de helt unge på arbejdsmarkedet. Det er snart sommer, og for rigtigt mange unge betyder det, ikke bare fri fra skole, men også, at de finder et sommer- eller fritidsjob. Det er godt for de unge og virksomhederne og i langt de fleste tilfælde, bliver det en rigtig god oplevelse for alle. Men desværre ser vi hvert eneste år, at nogle arbejdsgivere bryder loven på forskellige måder. Faktisk mangler næsten hver tredje den lovpligtige ansættelseskontrakt, altså det stykke papir hvor hele aftalen om ansættelsesforholdet er nedskrevet. Bliver der senere en uenighed om lønnen, mødetider eller kommer den unge til skade på jobbet, er der altså ikke noget som helst nedskrevet og uden kontrakt, kan den uheldige unge i job ikke bruge det til meget andet, end at blive en dårlig erfaring rigere. Ofte er det de unges første rigtige job, når de bliver ansat for en sommer eller efter skoletid hos købmanden, bageren, på tanken, i Grillbaren, i den lokale smedje, snedkerværkstedet, eller et af de tusindvis andre steder, der bruger ung arbejdskraft. Og netop fordi det så ofte er de unges første erfaringer på arbejdsmarkedet, er det ekstra vigtigt, at det bliver en god oplevelse. I LO’s Jobpatrulje synes vi, at det er glædeligt, at så mange unge har mulighed for, dels at tjene lidt penge i fritiden og dels at de på denne måde får en unik chance for at kigge indenfor på arbejdsmarkedet, før de skal bestemmer sig for hvilken uddannelse, de vil have, eller hvad de vil være når de bliver voksne. Vi synes bare, at det skal være under ordnede forhold og derfor tager LO’s Jobpatrulje hvert år rundt for at besøge de virksomheder, der har unge i job. Vi gør det for at informere om rettigheder og pligter, for at skabe opmærksomhed om de unges job og for at hindre at unge kommer til skade eller snydes. Vi plejer at blive rigtigt godt modtaget langt de fleste steder, og det håber vi selvfølgelig også sker i år. Ingen er i virkeligheden interesserede i at udnytte de unge, tror vi. Ingen er interesserede i at Der skal ikke være tvivl om, at vi er til for at hjælpe, både de unge i jobbet, arbejdsgiverne og forældrene med vejledning og information. Er der noget vi ikke ved, har vi backup, så vi altid finder svar på spørgsmål. LO’s Jobpatrulje er skabt for bedre forhold for de unge på arbejdsmarkedet – brug os!