Jobplan: Flere i arbejde

Regeringen forventer, at mellem 9-14.000 ledige kommer i arbejde igennem forliget. Kommuner og arbejdsformidlinger skal arbejde sammen i samme system. Der skal være kontakt mellem den ledige og en sagsbehandler mindst hver tredje måned. Der indføres loft over kontanthjælpen - en families indkomst efter skat og boligstøtte kan højest reduceres med 2500 om måneden - 1250 kr. for enlige. Unge under 25 år kan efter seks måneders ledighed højst få en ydelse, der svarer til SU. Ledige skal have et tilbud om aktivering efter seks måneders ledighed, dog først efter et år. Dermed forsvinder regler om 75 procents aktivering. Indsatsen fokuserer i højere grad på aktiv jobsøgning end på aktivering. Siger en ledig nej til et aktiveringstilbud, er sanktionerne skrappere end hidtil. Første gang fratages dagpengene i tre uger - anden gang fratages dagpengene og retten dertil skal optjenes ved ordinært arbejde i 300 timer over en 10 ugers periode. Kontanthjælpsmodtagere får skåret 1/3-del af ydelsen i op til 20 uger.