Jobtræning med større perspektiv

Et merforbrug på området får socialudvalget til at sætte mere fokus på vejledning

HOBRO:Udgifterne til jobtræningsordninger i Hobro kommune er vokset mere end politikerne i budgettet for 2004 havde forudset. Derfor har socialudvalget på sit seneste møde haft en drøftelse af, hvordan man i det kommende år kan reducere udgifterne på dette område. - Vi har egentlig længe savnet et ordentligt perspektiv i vores jobtræningsordninger, så der bliver en klarere målsætning og en større mening med at sende folk i jobtræning. Derfor ser socialudvalget nu gerne, at vejledningen af de mennesker, der er i jobtræning, intensiveres, siger formanden for socialudvalget Hans Poulsen, (S). - Målet med jobtræningsordningen er jo ikke bare at give folk en tur i karrusellen - et job i en periode, og så ud igen. Målet er jo, at en jobtræningsperiode skal blive til et fast job, understreger Hans Poulsen. Udvalget sender derfor nu en indstilling videre til økonomiudvalget, hvori man foreslår, at man i langt højere grad vejleder folk efter jobtræningen med henblik på varig beskæftigelse. Lige nu er der i Hobro kommune ansat 36 personer i jobtræningspladser, og det er indenfor flere forskellige erhverv - lige fra akademikere, kontorassistenter til håndværkere. Men problemet med, at udgifterne er steget på netop dette område er ikke specifikt for Hobro kommune. - Det er et generelt problem på landsplan på grund af den afmatning, der har været. Men det er vores fornemmelse, at det er ved at ændre sig, siger Hans Poulsen. Det er dog ikke kun med en øget vejledning og målretning af videre uddannelse af de enkelte dagpengemodtagere, der er i jobtræning, at socialudvalget vil styrke jobtræningsområdet. Merforbruget er nemlig også opstået, blandt andet fordi flere har fået deres jobtræningsperiode forlænget flere gange, og det har medført, at de også skulle have pensionsbidrag. Et andet problem, som trækker udgifterne opad, er, at der optjenes feriepenge under forløbet, og ferien ikke afvikles i selve jobtræningsforløbet. Derfor indgår der også i socialudvalgets indstilling til økonomiudvalget, at en jobtræningsperiode maksimalt kan være på et år. - Men vi har dog foreslået en kattelem med hensyn til længden af en jobtræningsperiode, idet vi erkender, at der i nogle tilfælde vil være steder, hvor vi ikke kan administrere reglen hundrede procent, siger Hans Poulsen. Umiddelbart mener han at en styrkelse af vejledningen af personer i jobtræning er udgiftsfri for kommunen, idet der bliver givet refusion fra staten. - Men vi har bedt forvaltningen om at undersøge det nærmere, så vi ingen ubehagelige overraskelser får, siger han. Socialudvalget har endvidere planer om at invitere forskellige institutionsledere i kommunen til det næste møde, hvor de så kan underrette udvalget om, hvorledes de bruger jobtræningsordningen.