Lokalpolitik

Jobværkstederne slås sammen til ét

Jobværkstederne i Sydthy og Hanstholm bliver lagt sammen med Thisted til ét THISTED: Sidst i november besluttede det daværende Sammenlægningsudvalg, at jobværkstederne i Sydthy og Hanstholm skulles lægges sammen med jobværkstedet i Thisted, som har to adresser på Industrivej - nemlig 5 og 59. Ved at lægge de tre jobværksteder sammen forventer Thisted Kommune at kunne spare 750.000 kr. i indeværende år og én million kr. fra og med 2008 og de følgende år. Jobværkstedet i Hanstholm holdt til i lejede bygninger på Industribuen 14, og det lejemål er opsagt, ligesom det er også er tilfældet med jobværkstedet i Sydthy, som havde adresse på Legindvej 2. Denne adresse var tidligere desuden hjemsted for hjælpemiddelcentralen i Sydthy, og den blev for en del måneder siden flyttet til hjælpemiddelcentralen i Thisted på Industrivej 5. Plads nok Lederen af det nye jobværksted bliver efter al sandsynlighed Henning Sørensen, der på nuværende er leder af jobværkstedet i Thisted. Thisted Kommunes økonomiudvalg behandler i dag sammenlægning af de tre jobværksteder til ét, og i den forbindelse siger Henning Sørensen, at det ikke bliver noget problem at skaffe plads til brugerne fra Sydthy og Hanstholm. Arbejdsopgaverne - Vi er i Thisted 61 brugere. I Hanstholm og Sydthy er de omkring 25 brugere, og de ekstra brugere kan vi godt rumme, siger Henning Sørensen og tilføjer, at personalet bliver øget med fem fastansatte, nemlig én fra Hanstholm og fire fra Sydthy. Jobværkstedet i Thisted arbejder med metal og træ, lettere og svær montage samt lettere serviceopgaver, og i Hanstholm har jobværkstedet fortrinsvis arbejdet med lettere montageopgaver, mens en stor del af opgaverne i Sydthy var forbundet med håndteringen af hjælpemiddelcentralen. Lederne mødes Til planlægning af de kommende arbejdsopgaver mødes de tre ledere i dag, og Henning Sørensen fortæller, at de skal drøfte personalet, løsning af de forskellige arbejdsopgaver, og hvad der skal ske med løsøret fra både Sydthy og Hanstholm. - Det vil mest dreje sig om inventar, og så skal vi lige vende situationen omkring bygningerne i Sydthy og Hanstholm, men det regner jeg med, at ejendomsforvaltningen i teknisk forvaltning tager sig af, siger Henning Sørensen, som regner med, at sammenlægningen af de tre jobværksteder er faldet på plads engang i august. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk