Brønderslev

Jobvendsyssel gentages måske

FREDERIKSHAVN:Jobvendsyssel - jobmessen som jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev afviklede i fællesskab i oktober 2008, får måske, afhængigt af arbejdskraftsituationen, en efterfølger i år. 41 virksomheder var tilmeldt messen sidste år, og 34 deltog på messedagen med et konkret arbejdskraftbehov. Evalueringen af jobmessen 2008, som Frederikshavn arbejdsmarkedsudvalg får forelagt på det kommende møde mandag, fremhæver Jobvendsyssel som en succes, der til fulde indfriede forventningerne. Såvel de jobsøgende som virksomheder og jobcentre har tilkendegivet, at messen levede op til forventningerne, ligesom der er positiv indstilling til at afvikle en fælles jobmesse igen. Bevillingsforudsætningerne for messen var minimum 40 deltagende virksomheder, og at den statslige del af jobcentret skulle bidrage med 50 procent af udgifterne på maksimalt 90.056 kr. for Frederikshavn Kommune. Af regnskabet fremgår, at Jobcenter Frederikshavns samlede udgifter holdt sig under det beløb, idet slutfacit blev på knap 68.000 kr. Den samlede udgift til messen lød på godt 170.000 kr. til de tre arrangerende jobcentre.