Lokalpolitik

Jørgen Andersen er på glatis i skjøtehals-sag

SKJØTEHAL:Jørgen Andersen førte sig frem med forkerte fakta i et læserbrev i Nordjyske, tirsdag 21. juni vedr. vestbyen og Haraldslund. Men når det drejer sig om den del af byen, så gør det ikke noget at budgetterne bliver overskredet ved større byggerier, så som ombygningen af Haraldslund, som startede med et budget på ca. 42 millioner (og det var jo billigere end at bygge en ny svømmehal i Øst) og endte med 62 millioner, og så er der ikke engang cafeteria. Kære Jørgen - sæt dig dog ind i tingene inden du spytter ud og kritisere andre, se dog ud over Vestbyens grænser. Aalborg kommune bliver stor her fra 1. januar 2007, og som ansvarlig politiker kan man da ikke kun være optaget af sit eget område! Og ja, Skøjtehallen bliver desværre dyrere, men nu handler det jo ikke om at lave halve løsninger, men hele løsninger, og ved at lave et foyerområde, der sammenbinder den gamle storhal i Gigantium med Skøjtehallen, får vi videreudviklet konceptet om Gigantium, til glæde og gavn for rigtig mange mennesker. Projektet indeholder en opvisningshal og en træningshal, altså mulighed for dobbelt så meget istid end vi har i dag. Der er en utrolig trængsel omkring den is vi råder over i dag, Ishockeyklubben IK Aalborg har simpelthen lukket for tilgang af nye medlemmer. De kan nu lukke op og glæde mange unge mennesker med at de kan komme på skøjter. Vores skøjteprinsesser får også større mulighed for træning, og skal ikke op kl. 6 om morgenen for at træne, deres elskede sport. Og tænk Jørgen Andersen, du kan komme endnu mere på glatis end du er i denne sag, for der bliver også mere tid til offentlig skøjtning, det bliver rigtig mange glade for. Og selvfølgelige skal AAB ishockey være der, så vi også kan komme ud og se nogle spændende ishockeykampe. Vi var nogen der var med til at stemme for ombygningen af Haraldslund, selv om vi hellere havde set et vand- og kulturhus i Aalborg Øst. Det eller andre svømmemuligheder har der desværre ikke været stemning for siden blandt byrådets medlemmer. Nu står vi over for en nybygget Skøjtehal, som skal ligge i Aalborg Øst, og som desværre overskrider budgettet med godt 20 millioner, og så vælger SF at stå af! I den østlige del af byen synes vi det er rigtig rart, at der kommer til at ske noget, til glæde og gavn for rigtig mange borgere, vi vil gerne være med til udvikling af vores kommune. Vi glæder os også over den ombygning, der finder sted i Gigantiums hovedhal, som bl.a. betyder, at Aalborg får mulighed for at trække store musiknavne til, lave koncerter med op til 19.000 tilskuere, men den slags koncerter vil I jo ikke have i Vestbyen. Foreløbig er det ikke blevet til en svømmehal i Aalborg Øst, om vi nogensinde kommer så langt kan jeg tvivle på, det bliver i alt fald ikke sammen med SF, vi har jeg ikke noget der kan bygges om til svømmehal, for så vil SF måske gerne være med til budgetoverskridelser? Jeg har endnu aldrig set et forslag om en svømmehal i Aalborg Øst til budgetforhandlingerne fra SF, og med dit snæversyn, så kan du vel ikke se længere end til Vestbyen, så muligheden for en svømmehal i vores ende af byen rykker da i alt fald ikke nærmere, hvis du skulle blive valgt ind.