Lokalpolitik

Jørgen Eriksen: - Gadelyssag burde tages af bordet

FJERRITSLEV:Hvis sagen om kommunens tilbud til borgerne i Holmsø om at overtage driften af gadelyset skal foregå på en anstændig måde, burde man først revidere kommunens vedtagne gadelyspolitik og så fremsætte sagen igen. Det mener i hvert fald den tidligere formand for teknisk udvalg, Jørgen Eriksen. - Jeg opfordrer bormesteren til at tage punktet af dagsordenen, sagde han på byrådets januarmøde. De øvrige 16 byrådsmedlemmer besluttede dog at følge indstillingen fra teknisk udvalg og økonomiudvalget. Den gik på at tilbyde Holmsø-boerne at overtage gadebelysningen igen, efter at de har drevet den for egne midler siden 1. juli 2003. De får desuden betalt deres udgifter til driften i den forløbne periode. På den måde sidestilles Holmsø med Kirkedal, Tanderup og Vust, hvor de lokale beboere ikke har ønsket at overtage gadebelysningen. De fire områder er alle defineret som uden for bymæssig bebyggelse, og i følge den vedtagne gadelyspolitik vil kommunen derfor ikke fortsat stå for drift og vedligeholdelse af gadelamperne. Nu får alle master lov at stå indtil videre, og så bliver det op til den nye storkommune, hvilken gadelyspolitik, der skal være på landet i fremtiden. Flere byrådsmedlemmer medgav under behandlingen af sagen, at den ikke var håndteret særlig elegant. - Den er nærmest sendt til hjørnespark, som Steen Andersen (UP) formulerede det. Leif Nielsen (S) så ingen problemer i sagen i forhold til den vedtagne gadelyspolitik. - Vi har beskrevet, at der kan gøres undtagelser i helt særlige tilfælde, og sådan et tilfælde har vi her, fastslog han.