Jørn Hjorting på gæstevisit i Ravnkilde

Kommunens tre centerråd arrangerer 10. oktober fælles hyggeeftermiddag i forsamlingshuset med radiostjernen

RØRBÆK:Sidste år var det Fisker Thomas, der underholdt medlemmerne af de tre centerråd i Nørager Kommune med sange og fortællinger om et langt liv på havet, men i år er underholdningen i Ravnkilde Forsamlingshus lagt i hænderne på radiostjernen Jørn Hjorting. Det sker torsdag 10. oktober, og de tre centerråd er gået sammen om arrangementet for kommunens ældre. Med sig på scenen har han en pianist, så ud over sjove anekdoter fra et langt liv i radioens tjeneste som vært for blandt andte Giro 413 og Dansktoppen er der også fællessang på underholdningsprogrammet. Nyheden om Jørn Hjortings gæstevisit i Ravnkilde om tre uger slap ud under formandsberetningen ved generalforsamlingen hos centerrådet i Rørbæk, hvor over 50 ældre var mødt frem på aktivitetscentret Engparken. Formand for centerrådet, Irma Mejlby, kunne ud over at reklamere for fællesarrangementet i Ravnkilde Forsamlingshus, berette om et år med mange forskellige vellykkede og velbesøgte arrangementer for de ældre. Blandt andet var der i fjor fælles høstfest i samarbejde med Rørbæk-Grynderup-Stenild Pensionistforening med over 90 deltagere, og julefrokosten med Luciaoptog og sangkor fra Julemærkehjemmet havde også stor tilslutning. Aktivitetscentret Engparkens nye ni mand store husorkester, Rørbæk Spillemandslaug, havde underholdt ved både jule- og påskemarkedet på centret, og deres musik kan hver torsdag nydes af de mange beboere og brugere under øveseancerne i opholdsstuen på Engparken. Masser af liv Til dagligt er der masser af aktiviteter på centret i Rørbæk, både kuglespil i form af billard, petanque og kroket samt litteraturgruppe- og sypigetræf hver 14. dag. Hver onsdag mødes mødes stensliberne, kniplepigerne og hyggeklubben til social samvær, mens det til gengæld kniber med at samle deltagere nok til planlagte inspirationskurser. Kurser i stofdekupage havde kun samlet fem deltagere, æsker og applikation tre, og fem til kursus i patchwork. Den ringe deltageropbakning betyder ifølge formand Irma Mejlby, at de ældre i efterårssæson selv skal gøre opmærksom på over for centerrådet , hvilke kurser de egentlig er interesserede i bliver etableret på aktivitetscentret i Rørbæk. - For centerrådet finder ikke, at et deltagerantal mellem to og fem er nok til at gennemføre et kursus, understregede Irma Mejlby i sin beretning. Nye i bestyrelse Efter formandsberetningen kunne kasserer Ketty Nielsen berette om et lille overskud på 1500 kroner i det forløbne år. På valg til Centerrådet var Ida Jeppesen og Esther Thuesen, begge Rørbæk, der modtog genvalg. Erik Kristensen modtog ikke genvalg, valgt blev i stedet Betty Vestergaard. Suppleanter Else Marie Stistrup og Marie Degn blev genvalgt, og det samme gjorde Bent Mejlby som revisor. Suppleant her blev Erik Kristensen. Generalforsamlingen sluttede traditionen tro med to gange fem spil banko, kun afbrudt af fælles kaffebord. Blandt de mange deltagere i generalforsamlingen var også Helga Herlufsen, hvis 90 års fødselsdag samme dag blev fejret med flag på bordet samt fælles hurra for fødselaren.