Lokalpolitik

Joh - vi håber det bliver bedre

JA

Karsten Nielsen, Løgstør Jeg synes de medarbejdere, jeg har været i kontakt med, har forsøgt at gøre et godt stykke arbejde, selv om det tit har virket som om det var svært. Det er min opfattelse at det efterhånden går noget bedre. Albert V. Andersen, Løgstør Jeg syntes den fordel ved den nye kommune er, at der er kommet mere professionelt snit over betjeningen af borgerne. Jeg er også sikker på vi fra nu af begynder at profitere af sammenlægningen af de fire gamle kommuner. Per Godiksen, Aars Det er mit håb at de valgte politikere bliver bedre til at se de positive ting i den nuværende struktur, således at der tænkes mere konstruktivt! Egoisme, misundelse og underlødige udtalelser, hører ikke nutiden til! Per Bisgaard, Aalestrup Efter en forventet svær start, så er den kommunale administration efterhånden ved at være på plads og den større faglighed begynder at slå igennem. Kulturen fra de fire gamle kommuner nedbrydes ganske langsomt og genopstår i én sammenhængende ny vesthimmerlandsk kultur. Henrik Andersen, Aars I den nye kommune er der nogle fantastiske muligheder for at drage nytte af hinandens erfaringer og styrker. Sammen er vi betydeligt bedre rustet til fremtidens udfordringer end de fire små kommuner ville have været hver for sig. Heine Pedersen, Ranum Kommunalpolitikere og embedsmænd har været gennem et år med udfordringer efter udfordringer, og hvor besparelser og jagten på penge har været de største udfordringer. Det er sørgelige vilkår for det politiske arbejde og et tegn på, at kommunal-reformen er fejlagtig. Erik Pallisgaard, Farsø Jeg syntes at der er for mange hovsabesparelser. Jeg er bange for at det vil komme til at ramme især de ældre borgere i kommunen nu da borgerservice-butikkerne lukkes i Aalestrup og Farsø samtidig med at biblioteksfilialerne lukkes. Jens Bräuner, Aars Desværre vil der jo nok gå nogle år inden sognerådspolitikere er endeligt ude af billedet - og desværre er området største by alt for dårligt repræsenteret i byrådet. Venstre som det største parti har jo overhovedet ingen valgte personer fra Aars by - hvilket gør at dette parti dybest set ikke ønsker, at støtte Aars som centerby. Bent Linde, Aars Gennemgående kan vi vel være ganske tilfredse med Vesthimmerlands Kommune, men lad os nu få samlet kommunen et sted, gerne i Aars (Markedsvej). Anders Kristensen, Østrup Vore folkevalgte blev betroet en opgave, fordi vi havde tillid til dem. De meget LOKALE KAMPE OG STRIDIGHEDER SKAL BRINGES TIL OPHØR! Vi kan ikke alle have alting, og det forlanger og forventer vi ikke. Allan Dahl, Brøndum Det er klart at der er steder hvor tingene kunne være bedre, men man skal jo heller ikke glemme at det er en stor omvæltning for alle, og at de i processen heller ikke har kendt alle konsekvenserne ved en sammenlægning.